Till innehåll på sidan

Tyskland: Technische Universität Braunschweig

TU Braunschweig är en del av TU9-universiten i Tyskland, som står för hög kvalitet inom teknik och naturvetenskap. 51 procent av alla ingenjörer med examen kommer från ett TU9-universitet. Staden har ca 240 000 invånare. Braunschweig är en viktig forskningsstad som också ligger nära bilindustrin i Wolfsburg.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Tyska, vissa kurser erbjuds på engelska
Terminstider: Oktober-februari, april-juli
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.tu-braunschweig.de/en/
Tänk på:  Observera att terminstiderna skiljer sig markant från KTH:s.

Utbytesmöjligheter

Platser: SCI: 2 terminsplatser. Aerospaceavtal men går även att läsa inom andra ämnesområden på SCI-skolan.
Betygskrav: Inget betygskrav
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.