Till innehåll på sidan

Tyskland: Universität Bielefeld

Universität Bielefeld grundades 1969 med ambition att reformera sättet tyska universitet arbetar. Universitetet lägger stort fokus på att koppla samman utbildning och forskning samt att stimulera tvärvetenskaplig forskning, bland annat genom att samla alla ämnesområden i en stor byggnad. Universität Bielefeld utbildar runt 20 000 studenter inom allt från ekonomi till biologi.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Tyska på kandidatnivå, engelska på Masternivå. Språkkrav i tyska: B2
Terminstider: Oktober-mars, april-september
Poängsystem: 30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.uni-bielefeld.de/
Tänk på: Universitetet erbjuder studenter hjälp med att hitta bostad. Du kan läsa intensivkurs i tyska under sommaren inför höstterminen eller deras så kallade "winter semester". Observera att terminstiderna skiljer sig markant från KTH:s.

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplater (eller 1 helårsplats) för Biostudenter.
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser läsår 16/17 - ingen statistik tillgänglig.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng