Central studievägledning

Om du som student funderar på att söka ett nytt program på KTH men är osäker på vilket, är du välkommen att kontakta KTH:s Centrala studie- och karriärvägledning på telefon. Om du däremot vet vilket program du istället vill gå på ska du i första hand ta kontakt med programstudievägledaren för berört program.

Central studie- och karriärvägledning

Kontakta Centrala studie- och karriärvägledningen här

Kontakt med programstudievägledare

Det finns en studievägledare för varje program och de kan svara på frågor om program/kurser och hur du kan kombinera ämnen/kurser m m.

Kontakta Programstudievägledare här