Central studievägledning

Om du som student funderar på att söka ett nytt program på KTH men är osäker på vilket, är du välkommen att kontakta KTH:s centrala studievägledning på telefon. Om du däremot vet vilket program du istället vill gå på ska du i första hand ta kontakt med programstudievägledaren för berört program.

Centrala studievägledning

Kontakta Centrala studievägledningen här.

Kontakt med programstudievägledare

Det finns en studievägledare för varje program och de kan svara på frågor om program/kurser och hur du kan kombinera ämnen/kurser m m.

Läs mer på Studievägledning på program.

Till sidans topp