Centrala studie- och karriärvägledningen

Centrala studie- och karriärvägledningen vänder sig till presumtiva studenter som vill börja studera på KTH och har allmänna frågor om utbildningarna. Som KTH-student ska du i första hand vända dig till din programstudievägledare för att få hjälp, men om du funderar på att byta program eller av någon anledning inte kan vända dig till din programstudievägledare, är du välkommen att kontakta KTH:s Centrala studie- och karriärvägledning för stöd.

Central studie- och karriärvägledning

Kontakta Centrala studie- och karriärvägledningen här

Kontakt med programstudievägledare

Det finns en studievägledare för varje program och de kan svara på frågor om program/kurser och hur du kan kombinera ämnen/kurser m m.

Kontakta Programstudievägledare här

Etisk deklaration

KTH:s studievägledare utgår i sitt dagliga arbete från Sveriges Vägledarförenings etiska deklaration. Den etiska deklarationen hittar du här