Central studievägledning

Om du som KTH-student funderar på att byta program eller av någon anledning inte kan vända dig till din programstudievägledare, är du välkommen att kontakta KTH:s Centrala studie- och karriärvägledning för stöd. Om du däremot har programspecifika frågor ska du i första hand ta kontakt med studievägledaren för berört program.

Central studie- och karriärvägledning

Kontakta Centrala studie- och karriärvägledningen här

Kontakt med programstudievägledare

Det finns en studievägledare för varje program och de kan svara på frågor om program/kurser och hur du kan kombinera ämnen/kurser m m.

Kontakta Programstudievägledare här

Etisk deklaration

KTH:s studievägledare utgår i sitt dagliga arbete från Sveriges Vägledarförenings etiska deklaration. Den etiska deklarationen hittar du här