Studievägledare på program

Om du redan går på ett program på KTH, eller om du har mer specifika frågor kring innehåll i särskilda program/kurser eller inriktningar, kan du vända dig direkt till studievägledarna på de olika programmen. Det finns en studievägledare för varje program.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Program Studievägledare Telefon

Arkitektutbildningen 

Camilla Hellquist & Oriana Ramirez

svl@arch.kth.se

08-7908560

Arkitektur (master)

Martin Sjöstrand

master@arch.kth.se

08-7908543
Ljusdesign (magister) Martin Sjöstrand 08-7908543

Arkitektprovet

info@arkitektprovet.se  
Samhällsbyggnad (civilingenjör), åk 1-2

Tiina Vinter

svl-s@abe.kth.se

08-7908001
Samhällsbyggnad (civilingenjör), åk 2-3

Maija Engberg

svl-s@abe.kth.se
08-7906641
Samhällsbyggnad (master), åk 4-5

Hanna Korhonen

masterprogram@abe.kth.se

08-7908029
Samhällsbyggnad (master), åk 4-5

Viktoria Tidlund

masterprogram@abe.kth.se

08-7906486

Fastighet och finans (kandidat)

Fastighetsutv. med fastighetsförmedl. (kandidat)

Samhällsbyggnad från Öppen ingång

Pia Johansson

svl-s@abe.kth.se

08-7908181

Byggproduktion (högskoleutbildning)

Byggteknik och design (högskoleingenjör) åk 1-3

Tobias Jensen

svl-bygg@abe.kth.se

08-7909717
Masterprogam

Hanna Korhonen

Viktoria Tidlund

masterprogram@abe.kth.se

08-7908029

08-7906486

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Program Studievägledare Telefon

Teknisk kemi (civilingenjör)

Bioteknik (civilingenjör)

My Lönn

svl@che.kth.se

08-7908290

Bioteknik (civilingenjör)

Teknisk basutbildning (campus)

svl@bio.kth.se

Sara Sabrie Edzén

08-7906198

Medicinsk teknik (civilingenjör, högskoleingenjör, master)
Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (magister)
Ergonomi och människa - teknik och organisation (magister)

Ann Häger Nerdell
svl@sth.kth.se

08-7909772

Teknik och ekonomi (högskoleingejör)
Teknisk basutbildning (Flemingsberg)
 

Annelie Fredriksson
svl@sth.kth.se

08-7909760

Datateknik (högskoleingenjör)
Elektroteknik (högskoleingenjör)
Frida Nilsson
svl@sth.kth.se
08-7909747

Skolan för Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Program Studievägledare Telefon

Datateknik (civilingenjör)

Medieteknik (civilingenjör)

Interaktiv medieteknik (master)

Helen Lindkvist

svl-media@kth.se

svl-data@kth.se

08-7906033
Elektroteknik (civilingenjör)

Anneli Åkesson

svl-celte@kth.se

08-7906380
Datateknik (högskoleingenjör)
Elektroteknik och datorteknik (högskoleingenjör)
Informationsteknik (civilingenjör)
Information and Communication Technology (kandidat)
Mikroelektronik (civilingenjör) - ingen nyantagning på programmet

Nilgün Tosun
svl-kista@kth.se

Agnieszka Stasiak
svl-kista@kth.se

08-7904415

08-7904233

Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Program Studievägledare Telefon

Industriell ekonomi (civilingenjör, master)

Kim Leinervall

studentservice@itm.kth.se

08-7909640

Maskinteknik (civilingenjör)

Annika Parswald

studentservice@itm.kth.se

08-7907606

Energi och miljö (civilingenjör)
Materialdesign (civilingenjör)

Paiman Parosh

studentservice@itm.kth.se

08-7908650

Design och produktframtagning (civilingenjör)

Marzenna Juszkiewicz

studentservice@itm.kth.se

08-7909019

Maskinteknik (högskoleingenjör)

Tillämpad logistik (master)

Projektledning och verksamhetsutveckling (master)

Lena Smedenborn

service-hpu@kth.se

08-7909525

Industriell teknik och hållbarhet (civilingenjör)

Industriell teknik och produktionsunderhåll (högskoleingenjör)

Teknisk basutbildning (Södertälje)

Rita St Clair Maitland

service-hpu@kth.se

08-7909449
Civilingenjör och lärare (civilingenjör)
Ämneslärarprogrammet i teknik, år 7-9
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPULU)
Kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarutbildning (KPUFU)

Alicja Lissenko

studentservice@itm.kth.se

08-7908176
Kompletterande utbildning för ingenjör med avslutad utländsk utbildning (KU)
Kompletterande utbildning för arkitekt med avslutad utländsk utbildning (KU)

Alicja Lissenko

studentservice@itm.kth.se

08-7908176

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Program Studievägledare Telefon

Farkostteknik (civilingenjör)
Masterprogrammen;
Flyg och rymd
Teknisk mekanik
Fordonsteknik
Marina system

Karin Gorgén 08-7906429

Teknisk fysik (civilingenjör)
Masterprogrammen;
Matematik
Tillämpad matematik
Kärnenergi
Tekniksk fysik

Susanne Lilliehök 08-7907555

Öppen ingång (civilingenjör)

Simuleringsteknik och virtuell design (k), ingen nyantagning

Anne Riddarström

svl-sci@kth.se

08-7906442
 

Här hittar du information om besöksadresser.

Till sidans topp