Studievägledare på program

Om du redan går på ett program på KTH, eller om du har mer specifika frågor kring innehåll i särskilda program/kurser eller inriktningar, kan du vända dig direkt till studievägledarna på de olika programmen. Det finns en studievägledare för varje program.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Program Studievägledare Telefon

Arkitekturutbildningen (c)

Arkitektur (m)

Ljusdesign (magister)

Camilla Hellquist

svl@arch.kth.se

08-790 8560

Arkitektprovet

Martin Sjöstrand

08-790 8543

Samhällsbyggnad (c), åk 1

Tiina Vinter

svl-s@abe.kth.se

08-790 8001
Samhällsbyggnad (c), åk 2-3

Maija Engberg

svl-s@abe.kth.se
08-790 6641
Samhällsbyggnad (m), åk 4-5

Hanna Korhonen

masterprogram@abe.kth.se

08-790 8029
Samhällsbyggnad (m), åk 4-5

Viktoria Tidlund

masterprogram@abe.kth.se

08-790 6486

Fastighet och finans (k)

Fastighetsutv. med fastighetsförmedl. (k)

Samhällsbyggnad från Öppen ingång

Pia Johansson

svl-s@abe.kth.se

08-790 8181

Byggproduktion (hu)

Byggteknik och design (h) åk 1

Tobias Jensen

svl-bygg@abe.kth.se

08-790 9717

Byggteknik och design (h) åk 2-3

Susanne Evang

svl-bygg@abe.kth.se

08-790 9718
Masterprogam

Hanna Korhonen

Viktoria Tidlund

masterprogram@abe.kth.se

08-790 6486

08-790 8029

Skolan för Bioteknik (BIO) och Kemikteknik (CHE)

Program Studievägledare Telefon

Bioteknik (c)

Teknisk kemi (c)

My Lönn

svl@che.kth.se

08-790 8290

Bioteknik (c)

Teknisk basutbildning (campus)

svl@bio.kth.se

Sara Sabrie

08-790 6198

Skolan för Datavetenskap och kommunikation (CSC)

Program Studievägledare Telefon

Datateknik (c)

Datalogi (m)

Maskininlärning (m)

Alicja Lissenko

svl-data@csc.kth.se

08-790 8176

Medieteknik (c)

Interaktiv medieteknik (m)

Helen Lindkvist

svl-media@csc.kth.se

08-790 6033

Skolan för Elektro- och systemteknik (EES)

Program Studievägledare Telefon
Elektroteknik (c) Anneli Åkesson 08-790 6380

Skolan för informations-och kommunikationsteknik (ICT)

Program Studievägledare Telefon

Datateknik (h)

Elektronik och datorteknik (h)

Informationsteknik (c)

Information and Communication Technology (k)

Mikroelektronik (c) - ingen nyantagning på programmet

Nilgün Tosun

svl@ict.kth.se

Agnieszka Stasiak

svl@ict.kth.se

08-790 4415

08-790 4233

Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Program Studievägledare Telefon

Maskinteknik (c)

Industriell ekonomi (m)

Vakant

studentservice@itm.kth.se

 

Industriell ekonomi (c, m)

Kim Leinervall

studentservice@itm.kth.se

08-790 9640

Energi och miljö (c)

Materialdesign (c)

Paiman Parosh

studentservice@itm.kth.se

08-790 8650

Design och produktframtagning (c)

Marzenna Juszkiewicz

studentservice@itm.kth.se

08-790 9019

Maskinteknik (h)

Tillämpad logistik (m)

Projektledning och verksamhetsutveckling (m)

Lena Smedenborn

service-hpu@kth.se

08-790 9525

Industriell teknik och hållbarhet (c)

Industriell teknik och produktionsunderhåll (h)

Teknisk basutbildning (Södertälje)

Rita St Clair Maitland

service-hpu@kth.se

08-790 9449

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Program Studievägledare Telefon

Farkostteknik (c)
Masterprogrammen;
Flyg och rymd
Teknisk mekanik
Fordonsteknik
Marina system

Karin Gorgén 08-790 6429

Teknisk fysik (c)
Masterprogrammen;
Matematik
Tillämpad matematik
Kärnenergi
Tekniksk fysik

Susanne Lilliehök 08-790 7555

Öppen ingång (c)

Simuleringsteknik och virtuell design (k), ingen nyantagning

Anne Riddarström 08-790 6442

Skolan för teknik och hälsa (STH)

Program Studievägledare Telefon

Medicinsk teknik (c, h, m)

Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (magister)

Ergonomi och människa - teknik och organisation (magister)

Ann Häger Nerdell

svl@sth.kth.se

08-790 97 72

Teknik och ekonomi (h)

Teknisk basutbildning (Flemingsberg)

Datateknik (h)

Elektroteknik (h)

Annelie Fredriksson

svl@sth.kth.se

Frida Nilsson

svl@sth.kth.se

08-790 97 60

08-790 48 67
 

Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

Program Studievägledare Telefon

Civingenjör och lärare (c)

Ämneslärarprogrammet i Teknik, år 7-9

Karin Söderström

svl-ece@kth.se

08-790 71 71

Kompletterande pedagogisk utb (KPULU)

Kompletterande pedagogisk utb för personer med forskarutb (KPUFU)

Shorok Lindgren

svlkpu@ece.kth.se

08-790 70 68

Här hittar du information om besöksadresser.

Till sidans topp