Studievägledning för åk 1-3 och basår

Du som har påbörjat ett program på KTH och behöver stöd under din studietid, både vad gäller studierelaterade frågor och studiesociala ärenden, såsom att upprätta en studieplan eller diskutera din studiesituation, ska vända dig till studievägledaren på ditt program. Det gäller även dig som har mer specifika frågor kring innehåll i särskilda program/kurser eller inriktningar.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) 

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) 

Skolan för industriell teknik och management (ITM) 

Skolan för teknikvetenskap (SCI) 

Här hittar du information om besöksadresser