Till innehåll på sidan

CSC: Särskilda krav för sökande till senare del av Datateknikprogrammet (D och CDATE)

När du har läst ett läsår på KTH (eller annan högskola) har du möjlighet att söka till ett annat program på KTH. För att komma in på Datateknikprogrammet ställs vissa krav utöver KTHs allmänna krav.

KTHs allmänna information, och ansökningsblankett . Sista datum för ansökan och för komplettering finns på ansökningsblanketten.

Kurserna nedan, ingår i de motsvarande 45 hp på Datateknik som skall vara avklarade för behörighet, vid kompletteringstidens utgång.

Kraven är att betrakta som minimikunskaper.

Motsvarande kunskaper i "Introduktion till datalogi, 18 hp"

Mål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna

  • använda vanligt förekommande datorverktyg och då speciellt datormiljöerna på D,
  • designa och implementera enkla program,
  • lösa problem med hjälp av programmering,
  • analysera, välja, använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer,
  • delta i professionell programmeringsverksamhet och känna till programmerarens olika roller och uppgifter,
  • analysera och ta ställning till samhälleliga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar

i syfte att

  • effektivt utnyttja datorer i sina fortsatta studier och i arbetslivet,
  • hitta och använda rätt teknik för ett givet problem,
  • gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys.

Kursinnehåll

Operativsystem och speciellt Unix, skolans datorsystem, en dators uppbyggnad, editorn Emacs, grundläggande HTML, Matlab, LaTeX.
Programmering: Teori och praktisk övning rörande alla aspekter av
grundläggande programmering och programutveckling. Programspråket Java
används.
Grundläggande datastrukturer: Listor, stackar, köer, prioritetsköer, mängder,
hashtabeller och träd.
Grundläggande algoritmer: Sökning, sortering, trädalgoritmer samt ytterligare några typer av algoritmer. Något om algoritmanalys.
Grundläggande etik: Etiska grundbegrepp, dataetik.

Motsvarande kunskaper i "Linjär algebra, 7,5 hp"

Mål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper i linjär algebra
samt i elementär algebra vad avser komplexa tal, ekvationslösning och
induktionsbevis.

Kursinnehåll

Komplexa tal, polynom, induktionsbevis. Linjära ekvationssystem, reella och
komplexa matriser och determinanter; Cramers regel. Adjunkt och invers matris.
Vektorprodukt, skalärprodukt och geometri i R2 och R3 och generaliseringar till
högre dimensioner. Gram-Schmidts metod och projektioner i Rn. Allmänna
vektorrum och inre produktrum. Linjära avbildningar mellan vektorrum,
egenvärden och egenvektorer, kvadratiska former. Basbyten och
matrisrepresentation av linjära avbildningar och kvadratiska former i olika baser.
Diagonalisering av matriser, spektralsatsen för symmetriska matriser.

Motsvarande kunskaper i "Differential- och integralkalkyl I, del 1, 7,5 hp"

Mål

Att ge goda kunskaper i differential- och integralkalkylen i en variabel och dess
tillämpningar.

Kursinnehåll

Funktionsbegreppet, elementära funktioner. Reella tal, gränsvärden, kontinuitet.
Derivator, extremvärdesproblem. Svängningsekvationer. Integraler, geometriska
tillämpningar. Taylors formel. Serier, konvergens.