Yrkeslivet efter KTH

Berätta om varför du sökt dig till just denna tjänst eller roll och vad som gör att du passar för den?

Tid: Ti 2020-02-25 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Therese Broström & Lina Staf, Centrala studie- och karriärvägledningen

Plats: KTH Entré, Second floor

Under detta lunchseminarium blickar du utåt för att ta reda på mer om yrkeslivet och yrkesrollen. Under studietiden kan det vara svårt att få kunskaper om vad som finns att välja mellan, hur yrkeslivet ser ut och vilka roller som du kan tänka dig.