Hur nya Ladok påverkar dig som student

Under vecka 26 öppnar studiedokumentationssystemet nya Ladok!

Systemskiftet kommer att påverka dig som student. Läs därför nedan information.

Systemskiftet kommer att beröra dig som student på följande sätt:

Generell information:

 • Eftersom övergången till nya Ladok sker strax efter tentamensperiod 4 och omtentamensperioden kan rapportering av resultat för dessa perioder överstiga 15 arbetsdagar.
 • Du behöver kontrollera dina kontaktuppgifter efter införandet av nya Ladok.Här finns mer information om den nya Personliga menyn och möjligheten att ge feedback.
 • Inga intyg kommer att kunna utfärdas när nuvarande Ladok är stängt.
 • Du kommer att själv kunna omregistrera dig i nya Ladoks studentgränssnitt, men först måste du be en kursadministratör vid kursgivande skola att byta kurstillfälle.

 • Kurs- och programkatalogen som visar information om kurser och program från Ladok kommer periodvis vara otillgänglig under övergången till nya Ladok. Det innebär att du tidvis inte kan se information om kurser och program, till exempel kursplaner och utbildningsplaner, som finns i Kurs- och programkatalogen under införandet.”

Se vårt sommarvykort som vi har delat ut på samtliga campus med viktig information till studenter om nya Ladok! sommarvykort (crediting isn’t required) (pdf 759 kB)

Information om examensbevis:

 • Möjligheten att ansöka om examensbevis via personliga menyn stängdes 31 maj 2018. Efter den 2 juli 2018 kan du ansöka om examensbevis i nya Ladok. Du kan fortfarande söka examen på pappersblankett. Men handläggningstiden kommer att vara densamma vare sig du söker på pappersblankett nu eller digitalt efter den 2 juli 2018.

Information om antagning:

Viktig information till dig som VT-18 går på termin 6 på ett civilingenjörsprogram!

Information om kursval

Vad är Ladok?

Ladok är ett nationellt studiedokumentationssystem som ger Sveriges högskolor och universitet stöd i olika delar av den studieadministrativa processen.

Du som student har tillgång till Ladok där du kan utföra olika tjänster. Du har tillgång till tjänsterna både under och efter din studietid.

Det här kan du göra i Ladok:

 • Anmäla dig till tentamen
 • Ansöka om examensbevis
 • Byta telefonnummer
 • Göra tillfällig adressändring
 • Kontrollera studieresultat
 • Kontrollera tentamensresultat
 • Registrera dig på kurs
 • Skapa verifierbara intyg
 • Ändra mejladress

Denna sida kommer uppdateras löpande om vad systemskiftet innebär för dig som student. Det är därför viktigt att du besöker den här sidan för att hålla dig uppdaterad!

Om du har frågor king nya Ladok hör gärna av dig till ladok3@kth.se

Till sidans topp