Reell kompetens - Validering inom KTHs utbildningar

Saknar du formell kompetens för att påbörja en utbildning kan en bedömning göras av din reella kompetens för att påbörja eller förkorta dina studier.

Reell kompetens är den samlade kompetens du har oavsett om du har formella bevis för det eller inte. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från till exempel arbetslivet, personalutbildning, föreningsverksamhet och föräldraskap. Det kan vara kunskaper från formellt, informellt och icke-formellt lärande.

Genom en valideringsprocess görs en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och den kompetens du besitter oberoende av hur de förvärvats.

Vill du få din reella kompetens prövad? Kontakta info@kth.se  för att få stöd och vägledning i processen.

Behörig till utbildning genom reell kompetens

Saknar du formell kompetens för att påbörja en utbildning men anser att du har förutsättningarna att klara studierna så kan du ansöka om att validera din reella kompetens som motsvarar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten.

Det kan till exempel gälla dig:

  • Som har längre arbetslivserfarenhet
  • Som har oavslutade akademiska studier i kombination med arbetslivserfarenhet
  • Kvalificerad yrkesutbildning i kombination med arbetslivserfarenhet

KTH prövar din reella kompetens genom att bedöma din kompetens utifrån den sökta utbildningens lärandemål. Det innebär att KTH bedömer om du har de förkunskaper som krävs för att klara utbildningen.

Förkorta utbildning genom reell kompetens för tillgodoräknande

Om du anser att du, genom reell kompetens, har motsvarande kunskaper i delar av en utbildning, är det möjligt att validera dessa kunskaper för att förkorta utbildningen. Du kan ansöka om att tillgodoräkna reell kompetens då du blivit antagen till utbildningen.

Valideringen innebär att den reella kompetensen prövas mot den sökta utbildningens kurser, dess innehåll och lärandemål. Bedömning görs av ämneskunnig för respektive kurs.

Bedömningen kan leda till att du blir behörig att söka till senare del av en utbildning. För mer information om senare del antagning läs här: kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/behorighet/behorighet-till-senare-del  Valideringen kan också leda till att du får tillgodoräkna vissa moment inom utbildningen.

Förhandsbesked för tillgodoräknande till senare del genom reell kompetens

Ansökan om tillgodoräknande kan ske först när den sökande blivit antagen och registrerad på en utbildning men det är möjligt för sökande med reell kompetens att ansöka om ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är en preliminär uppskattning av den reella kompetensens värde för validering och kan leda till ett tillgodoräknande när den sökande är antagen och registrerad på utbildningen.

Mer information om reell kompetens

Mejla info@kth.se  vid frågor.

Processen

Processmodell (pdf 150 kB)