Studiedokumentation och studenttjänsterna

KTH och övriga svenska högskolor och universitet använder studiedokumentationssystemet Ladok för registrering av studentuppgifter och resultat. Ladok erbjuder även tjänster för studenter (Ladok för studenter) och personal (Ladok för personal).

KTH är en statlig myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. KTH kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning.

Har du frågor om KTH:s behandling av personuppgifter kontakta KTH:s dataskyddsombud Robin Roy via e-post på dataskyddsombud@kth.se eller på telefon 08-7908752.

Studiedokumentation i Ladok

Uppgiterna i Ladok är offentlig handling. Ingen har dock rätt att få ut uppgifter om personer med skyddad identitet.

Under din studietid registreras följande i Ladok:

  • Antagning till program och eventuell inriktning
  • Kursantagning
  • Kursregistrering
  • Resultat på kursmodul (tenta, laboration, övning etc)
  • Eventuellt avbrott på kurs och/eller program
  • Eventuellt studieuppehåll på program
  • Eventuella utbytesstudier
  • Slutbetyg på hel kurs
  • Examensansökan
  • Examen

Ladok för studenter och Administrera mina studier under tjänster i KTH:s personliga menyn

Tjänsterna läser direkt från Ladok så att du som student kan få tillgång till uppgifterna. För att komma åt tjänsterna loggar du in med ditt kth.se-konto  . Du har tillgång till studenttjänsterna även efter din studietid.

Följande kan du göra i Ladok för studenter

Logga in här till Ladok för studenter

Följande tjänster hittar du i KTH:s personliga menyn under tjänster