Till innehåll på sidan

Courses for Computer Science

The two-year master's programme in Computer Science consists of three terms of courses and one final term dedicated to the master's degree project. Each term consist of approximately 30 ECTS credits. Depending on which track you choose, you will study different courses. The courses presented on this page apply to studies starting in autumn 2022.

Year 1

Studenter som i en tidigare examen har läst en kurs som motsvarar DD2380, DD2395, IK2218 eller DD2440 kan ansöka om att i stället läsa en ersättningskurs. Ansökan lämnas till masterkoordinatorn som, efter granskning av den tidigare lästa kursen, hjälper studenten att välja en lämplig ersättningskurs. Kursen ska vara på minst 6 hp, avancerad nivå och breddande inom datalogi. Den får inte ingå i studentens spår och får inte ligga ämnesmässigt nära någon av de andra obligatoriska kurserna. 

Valet av ersättningskurs skall godkännas av programansvarig.

För studenter vid KTH:

- från CINTE kan studenter som har läst någon av följande kurser ansöka om att få läsa en ersättningskurs: IK1203 Nätverk och kommunikation, ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar, IV1013 Introduktion till datasäkerhet. Kontakta masterkoordinatorn enligt ovanstående instruktioner.

- från CDATE, kull HT11 eller tidigare är ID2200 Operativsystem, 6 hp, obligatorisk kurs i masterprogrammet.

Mandatory courses for all tracks

Year 2