Till innehåll på sidan

Courses for Electric Power Engineering

The two-year master's programme in Electric Power Engineering consists of three terms of courses and one final term dedicated to the master's degree project. Each term consist of approximately 30 ECTS credits. Depending on which track you choose, you will study different courses. The courses presented on this page apply to studies starting in autumn 2022.

Year 1

Programmet utgörs av obligatoriska kurser, två grupper av villkorligt valfria kurser (där ett antal hp måste läsas från vardera grupp), ett examensarbete samt helt valfria kurser.

 • Obligatoriska kurser. Samtliga obligatoriska kurser måste läsas för examen. 
 • Villkorligt valfria baskurser (VVB). Av dessa måste minst 24 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antigen år 1, eller år 2, om kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. Notera dock att de villkorligt valfria baskursern ofta utgör behörighetskrav till de villkorligt valfria avancerade kurserna.
 • Villkorligt valfria avancerade kurser (VVA). Av dessa måste minst 22,5 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antigen år 1, eller år 2, om kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.
 • Helt valfria kurser, varav följande kurser rekommenderas
  EP2120 Internetworking
  EP2500 Säkra nätverkssystem
  EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs
  SF2812 Tillämpad linjär optimering
  SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering
  EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet
  MJ2411 Förnybar energi
  MJ2410 Energy Management                                            
  ME2083 Vattenkraft- teknik, ekonomi, hållbarhet
  ME2719 Entreprenörskap och innovation
  ME2831 Entreprenöriellt ledarskap i praktiken
  DD2425 Robotik och autonoma system
  DD2421 Maskininlärning
  IK2218 Internets protokoll och principer                            

Kursen EG2200 har ersatts av EG2230.

Kursen EG2220 har ersatts av EG2240.

Projektkurserna EN2911 Individuellt projekt i elkraftteknik I och EN2912 Individuellt projekt i elkraftteknik II ingår också i kategorin villkorligt valfria avancerade kurser. För att läsa dessa kurser måste studenten först hitta en examinator och komma överens om ett lämpligt ämne.

EG2120 kan läsas endast i åk 2.

Mandatory courses

Conditionally elective courses

Year 2

Programmet utgörs av obligatoriska kurser, två grupper av villkorligt valfria kurser (där ett antal hp måste läsas från vardera grupp), ett examensarbete samt helt valfria kurser.

 • Obligatoriska kurser. Samtliga obligatoriska kurser måste läsas för examen. 
 • Villkorligt valfria baskurser (VVB). Av dessa måste minst 24 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antigen år 1, eller år 2, om kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. Notera dock att de villkorligt valfria baskurserna ofta utgör behörighetskrav till de villkorligt valfria avancerade kurserna.
 • Villkorligt valfria avancerade kurser (VVA). Av dessa måste minst 22,5 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antigen år 1, eller år 2, om kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.
 • Helt valfria kurser, varav följande kurser rekommenderas
  EP2120 Internetworking
  EP2500 Säkra nätverkssystem
  EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs
  SF2812 Tillämpad linjär optimering
  SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering
  EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet
  MJ2411 Förnybar energi
  MJ2410 Energy Management                                           
  ME2083 Vattenkraft- teknik, ekonomi, hållbarhet
  ME2719 Entreprenörskap och innovation
  ME2831 Entreprenöriellt ledarskap i praktiken
  DD2425 Robotik och autonoma system
  DD2421 Maskininlärning
  IK2218 Internets protokoll och principer                           

Projektkurserna EN2911 Individuellt projekt i elkraftteknik I och EN2912 Individuellt projekt i elkraftteknik II ingår också i kategorin villkorligt valfria avancerade kurser. För att läsa dessa kurser måste studenten först hitta en examinator och komma överens om ett lämpligt ämne.

Mandatory courses

Conditionally elective courses