Till innehåll på sidan

Courses for Chemical Engineering for Energy and Environment

The two-year master's programme in Chemical Engineering for Energy and Environment consists of three terms of courses and one final term dedicated to the master's degree project. Each term consist of approximately 30 ECTS credits. The courses presented on this page apply to studies starting in autumn 2022.

Year 1

Lämpligen läses minst två av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1. Observera att du inte kan få examen från programmet utan att ha tagit minst två av fem villkorligt valfria kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Kursen AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande är obligatorisk för studenter som är antagna med programbakgrund energi och miljö (CENMI)

Mandatory courses

Recommended courses

Year 2

Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år. 

I årskurs 2 läses en obligatorisk kurs, ev fler av de villkorligt valfria kurserna, rekommenderade kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå, 30 hp. Se listan nedan;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå - KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom fiber och polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X    

Mandatory courses

Read more

MSc Chemical Engineering for Energy and Environment