Till innehåll på sidan

Courses for Molecular Science and Engineering

The two-year master's programme in Molecular Science and Engineering consists of three terms of courses and one final term dedicated to the master's degree project. Each term consist of approximately 30 ECTS credits. The courses presented on this page apply to studies starting in autumn 2022.

Year 1

Under masterutbildningen läses en obligatorisk kurs, minst tre av fem villkorligt valfria kurser, ett antal rekommenderade kurser, 15 hp valfria kuser, och sista terminen utförs ett examensarbete. Det rekommenderas att den obligatoriska kursen och de villkorligt valfria kurserna läses under första året, men studenten är fri att skapa sitt eget schema under båda studieåren. Notera dock att kurser som ges under vårterminen bör läsas i årskurs 1 eftersom examensarbetet utförs under vårterminen i årskurs 2. 

ME2814 kan ersättas med följande kurser och räknas som rekommenderad kurs: ME2016 Project Management, Leadership and Control, AL2160 Miljömanagement, LS2429 Teknisk kommunikation på engelska (läses i period 2 eller 3 i årskurs 2), eller motsvarande kurs(er) på maximalt 7,5 hp. Om en annan kurs än de som är namngivna här önskas läsas måste programansvarig godkänna kursen innan kursstart.

Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Studenter som läser civilingenjörsutb i Bioteknik och vill få en civilingenjörsexamen i bioteknik ska läsa följande kurser:
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp

Mandatory courses

Year 2

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2021. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller kan komma att ges vartannat år.

I årskurs 2 läses rekommenderade kurser samt avslutas med ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.
Se listan nedan;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå - KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X

Recommended courses

Read more

MSc Molecular Science and Engineering