Till innehåll på sidan

Att vara doktorand på KTH

Varje doktorand fullföljer en unik utbildning som är beroende av det egna projektet, handledare och individuella meriter. För att fullgöra doktorsexamen måste du arbeta med ett forskningsprojekt som leder till en avhandling. Du blir antagen till det forskningsämne som ingår i din forskarutbildning och du utarbetar en individuell studieplan tillsammans med din handledare.

Allmän studieplan för forskningsämnen och doktorsprogram

Den allmänna studieplanen för ett forskningsämne bestämmer antagningskraven, de obligatoriska och rekommenderade kurserna samt övriga behörighetskrav för examination.

På KTH organiseras doktorandstudier som doktorsprogram, som utgör en naturlig plattform för samverkan med andra doktorander inom samma område och en möjlighet att knyta värdefulla kontakter för den framtida karriären.

Som doktorand på KTH får du möjlighet att delta i kurser vid andra universitet som samarbetar med KTH.

 Doktorsprogram och forskarutbildningsämnen

  Kurser

  Examination

Individuell studieplan

När du blivit antagen som doktorand på KTH ska du och dina handledare utarbeta en individuell studieplan som bygger på den allmänna studieplanen. Den individuella studieplanen beskriver hur din utbildning kommer att organiseras, vilka kurser du kommer att fullfölja, handledningen och andra åtaganden. Studieplanen bestämmer också vilka krav du måste uppfylla för att ta examen. Din individuella studieplan ska ses över varje år.

Handledare

Varje doktorand kommer att tilldelas minst två handledare, varav den ena kommer att vara huvudhandledare. Handledaren ansvarar för att varje students forskningsprojekt och kursarbete utvecklas i lämplig takt. En doktorand kan begära att få byta handledare om omständigheterna tillåter det.

Innehållsansvarig:phd@kth.se
Tillhör: Study at KTH
Senast ändrad: 2020-12-15