Till innehåll på sidan

Examen

Forskarstudier vid KTH kan leda till antingen teknologie doktor eller tekonologie licentiat.

Examination

KTH utfärdar följande examina på doktorandnivå:

  Teknologie doktor (fyra års heltidsstudier; 240 högskolepoäng)

  Teknologie licentiat (möjlig mellanexamen; två års heltidsstudier; 120 högskolepoäng)

En doktorsexamen kräver att studenterna fullgör studier motsvarande 240 högskolepoäng i något av de forskarutbildningsämnen som erbjuds på KTH. För att doktorera behöver studenterna, förutom en vetenskaplig doktorsavhandling som motsvarar minst 120 högskolepoäng, även fullgöra kurser motsvarande minst 60 högskolepoäng. Doktorsavhandlingen presenteras och försvaras vid en offentlig disputation.

En licentiatexamen kräver att studenterna fullgör studier motsvarande 120 högskolepoäng i något av de forskningsämnen som erbjuds på KTH. En licentiatexamen kräver att studenterna, förutom en vetenskaplig uppsats som motsvarar minst 60 högskolepoäng, även fullgör kurser motsvarande minst 30 högskolepoäng. Licentiatuppsatsen ska presenteras vid ett offentligt licentiatseminarium.

Poängsystem

I det svenska poängsystemet motsvarar en veckas heltidsstudier (40 timmars föreläsningar, individuella studier osv.) 1,5 högskolepoäng. Heltidsstudier under ett läsår motsvarar 60 högskolepoäng. Svenska högskolepoäng är jämförbara med europeiska ECTS-poäng, där 60 ECTS-poäng motsvarar heltidsstudier under ett läsår, normalt 1 500–1 800 timmar.

Innehållsansvarig:phd@kth.se
Tillhör: Study at KTH
Senast ändrad: 2020-12-10