Till innehåll på sidan

Doktorsprogram och ämnen på forskarnivå

Nedan finns en lista med KTH:s doktorsprogram, ämnen på forskarnivå och ansvarig skola.

Skola Doktorsprogram Ämne

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Arkitektur Arkitektur
- Byggvetenskap Byggvetenskap
- Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
- - Filosofi
- Konst, teknik och design Konst, teknik och design
- Mark- och vattenteknik Mark- och vattenteknik
- Planering och beslutsanalys Planering och beslutsanalys
- Samhällsbyggnad: Management, ekonomi och juridik Företagsekonomi
- - Fastigheter och byggande
- Transportvetenskap Transportvetenskap

Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Datalogi Datalogi
- - Tal- och musikkommunikation
- Medierad kommunikation Medieteknik
- - Människa och datorinteraktion
- Elektro- och systemteknik Elektro- och systemteknik
- Informations- och kommunikationsteknik Informations- och kommunikationsteknik

Industriell teknik och management (ITM)

Energi- och miljösystem Energiteknik
- - Industriell ekologi (ABE)
- Industriell ekonomi och organisation Industriell ekonomi och organisation
- - Nationalekonomi
- Industriell produktion Industriell produktion
- Maskinkonstruktion Maskinkonstruktion
- Teknisk materialvetenskap Teknisk materialvetenskap
- Utbildnings- och kommunikationsvetenskapliga studier Teknik och lärande

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Bioteknologi Bioteknologi
- Teoretisk kemi och biologi Teoretisk kemi och biologi
- Kemivetenskap Kemi
- - Kemiteknik
- - Fiber- och polymervetenskap
- Teknik och hälsa Teknik och hälsa
- Medicinsk teknologi (m KI) Medicinsk teknologi

Teknikvetenskap (SCI)

Flyg- och rymdteknologi Flyg- och rymdteknik
- Fysik Fysik
- - Biologisk fysik
- Tillämpad fysik Fysik
- - Biologisk fysik
- Farkostteknik Farkostteknik
- Hållfasthetslära Hållfasthetslära
- Matematik Matematik
- Tillämpad matematik och beräkningsmatematik Tillämpad matematik och beräkningsmatematik
- Teknisk mekanik Teknisk mekanik
Innehållsansvarig:phd@kth.se
Tillhör: Study at KTH
Senast ändrad: 2021-10-28