Till innehåll på sidan

Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Eftersom fler och fler samhällsfunktioner är beroende av Internet har det blivit allt viktigare att bygga ett väldimensionerat cyberförsvar. Detta innebär en stats kollektiva förmåga att skydda sina intressen i cybervärlden. Grunden är att se till att informationen i datorbaserade system är tillgänglig, korrekt och skyddad mot obehörig åtkomst.

Sedan 2016 har Försvarsmakten fått i uppdrag att stärka Sveriges cyberförsvar. I linje med detta har ett forsknings- och teknikutvecklingsinitiativ lanserats; ett samarbete mellan KTH och Försvarsmakten − KTH Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS).

Grunden för centret är att stärka cybersäkerhetsämnet på KTH, vars betydelse har ökat i takt med den snabba digitaliseringen och de ökande sårbarheter som kommer av det. De flesta av centrets resurser kommer att avsättas till forsknings- och forskarutbildningar och KTH kommer att bidra till utbildning av anställda och säkerhetsgrupper på Försvarsmakten. Centret kommer att bedriva och sprida forskning i samarbete med Försvarsmakten och andra parter för att öka Sveriges cyberförsvar och öka informationssäkerheten.

Centret ska utveckla kunskap, skapa nya metoder, verktyg, koncept och applikationer inom området cyberförsvar och informationssäkerhet samt underlätta överföring av kunskap till Försvarsmakten och relaterade organisationer.

Ett antal doktorander kommer att arbeta inom både forskning och utbildning, vilket inkluderar utbildning av värnpliktiga för att bli cybersoldater och kunskapsöverföring. Under 2019 har centrat rekryterat fyra doktorander, och fler kommer starta under 2020. I juli 2020 kommer de första cybersoldaterna gå i tjänst.

Ytterligare information om CDIS och dess verksamhet finns på centrats engelska webbplats.

CDIS:s engelska webbplats

Innehållsansvarig:pontusj@kth.se
Tillhör: Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet
Senast ändrad: 2019-12-19