Till innehåll på sidan

Forskning

Centret är involverat i ett antal forskningsaktiviteter, bland annat forskningsprojekt, doktorandutbildningsprojekt, samarbetsaktiviteter inom centret och med externa partners, korttidsprojekt och forskningsutbyten och besök.

Under 2019 startades fyra forskningsprojekt och fyra doktorander rekryterades. Ytterligare två projekt startades 2020. Centrets fokusområden inom forskning är cyberförsvar och informationssäkerhet. Med cyberförsvar menas nationens samlade förmågor och åtgärder, såväl offensiva som defensiva, till skydd för dess kritiska cyberinfrastruktur.

Forskningsprojekt bedrivs inom följande områden:

  • Attacksimulering för försvarssystem
  • Maskininlärning för dator- och nätverksoperationer
  • Cyberlägesförståelse
  • Säker orkestrering av sakernas Internet
  • Bevisbart säkra exekveringsplattformar
  • Kvantdatorsäker kryptering
Tillhör: Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet
Senast ändrad: 2020-11-05