Till innehåll på sidan

En säker datapanel för IoT

Vem äger den data som våra smarta enheter skapar? Och vem får göra vad med den?

Världen blir mer och mer uppkopplad med smarta enheter i varje hem, och data synkas till externa servrar över hela världen. Men vet konsumenterna var informationen hamnar, och vad får tillverkaren göra med denna?

I ett militärt perspektiv blir operationerna mer och mer komplexa. Allt eftersom tekniken avancerar kommer mer data att behöva hanteras inför varje beslut. I en nära framtid kommer militära system att bli allt mer uppkopplade och moderna kommandocentraler kommer ha analytisk data på digitala instrumentpaneler.

Vår forskning fokuserar på säkra datadrivna system där konfidentialiteten för data är i fokus. Man behöver ha möjligheten till att använda uppkopplade system där data delas över internet, men detta måste göras under kontrollerade former där man kan vara säker på att information inte oavsiktligt kommer på villovägar.

Publikationer

 M. Birgersson, C. Artho and M. Musard, "Security-Aware Multi-User Architecture for IoT," 21st IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security (QRS'21), 2021, urn: urn:nbn:se:kth:diva-305259

Forskare

Tillhör: Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet
Senast ändrad: 2022-01-17