Avdelningen för Yt- och korrosionsvetenskap

Gruppfoto, Jan 2015

Avdelningschef

Per Claesson

Biträdande avdelningschef

Mark Rutland

Innehållsansvarig:Jonas Hedberg
Tillhör: Institutionen för kemi
Senast ändrad: 2019-01-14