Kontakt

Avdelningschef

Besöksadress

Drottning Kristinas väg 51, 4 tr
114 28 Stockholm

Tunnelbana : Tekniska Högskolan
Buss: Östra station (Bus number 4, 44, 72, 73, 94, 670, 676, 699)

Postadress

Kungliga Tekniska högskolan
Institutionen för Kemi
Yt och korrosionsvetenskap
Drottning Kristinas väg 51
100 44 STOCKHOLM

Innehållsansvarig:Jonas Hedberg
Tillhör: Institutionen för kemi
Senast ändrad: 2019-01-14