IT-produkter är inte bara teknik

Han är entusiasmerande och vältalig. Han älskar det han jobbar med. Och han är mer än nöjd att få bygga en forskning som går på "tvärsen". Det handlar om Mark T Smith som tillträdde en ny KTH-professur i utveckling av IT-produkter under senhösten.

Professor Mark T. Smith

Han är en av två nya professorer på institutionen för tillämpad IT. Tillsammans med sin likaledes nye kollega Ahmed Hemani har de skapat begreppet "T Approach". Det handlar alltså om forskning som går tvärs över de olika specialdiscipliner i KTH.

- Vi hoppas att det här ska bli något som binder samman den forskning som bedrivs inom olika delar på KTH, berättar Mark. Vi vill också binda samman tekniska kunskaper med affärsnyttan.

Han började i november så än så länge har han tänkande inte satt så djupa spår. Tillsammans med Ahmed Hemani har han byggt ett ramverk för deras verksamhet. tillsammans har de också börjat bygga sitt kontaktnät med andra forskningsgrupper. De vill inte bli ett litet forskningsisolat utan ser framför sig en grupp som är ytterst flexibel och formar sig utifrån behoven.

Unga, orädda studenter sökes

Mark tycker att det är viktigt att man försöker identifiera vem det är som är "kunden" i sin forskning. Det handlar inte bara om näringslivet eller om regering/riksdag och andra styrande organ. Han ser också allmänheten – särskilt då unga potentiella studenter – som viktiga kunder för det vi gör.

- Jag vill jobba nära unga studenter, betonar Mark. Och jag hoppas att vi ska få studenter som verkligen är orädda – som vågar tänka nytt och som vågar pröva det.

För det han vill är att skapa framtidens IT-produkter med helt nya funktioner och smarta lösningar. Och då behöver man tänka fritt menar han. Inte vara så fast i att enbart tänka i själva tekniken utan också tänka i funktioner utifrån användare. Och så själva affärsnyttan – det är självklart för Mark.

Och här hoppas han mycket att tankarna på att realisera framtidens IT-baserade T-banestation i Kista.

- Tänk att få vara med och bygga framtidens transit center, säger han. Det skulle kunna vara ett ställe där vi verkligen prövar våra forskningsresultat i verkligheten. Det skulle också kunna ge upphov till en rad olika studentprojekt.

Intervju från 2006.

Till sidans topp