Till innehåll på sidan

Vad är CST?

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik är ett multidiciplinärt fält som använder avancerade beräkningsmetoder för att förstå och lösa komplexa problem.

Forskning inom avdelningen för Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST) har följande fokusområden: 

  • förståelse och modelering av fysikaliska och biologiska system inkluerande informationsbearbetningen och inlärningskapaciteten hos den mänskliga hjärnan;
  • beräkningstekniker inkluderande högpresterande algoritmer, adaptiva metoder, partiella differentialekvationer, nätverk, maskininlärning, och visuell dataanalys; samt
  • effektiva parallella miljöer samt avancerade visualiserings- och interaktionsmöjligheter.

Avdelningen utvecklar metoder, beräkningsmiljöer och dataanalysmöjligheter för att lösa vetenskapliga frågor i multidiciplinära sammanhang och som formar framtidens beräkningsteknik.

Avdelningen CST är aktiv i utbildning på både grund- avancerad och forskarnivå. Vi är bl.a. ansvariga för flera inriktningar inom mastersprogrammen i Datateknik samt i Interaktiva media.
 

Innehållsansvarig:Webbredaktörer på EECS
Tillhör: Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik
Senast ändrad: 2021-04-30