Till innehåll på sidan

Kurser på avancerad nivå ht22 och vt23

Alla våra kurser på avancerad nivå ges på engelska. Se den engelska sidan för länkar till kursansvarig lärares profilinfo.

Kurskod Kursnamn HP Period Kursansvarig
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 1 Vladimir Vlassov
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 1 Mihhail Matskin
ID2221

Data-intensiv databehandling

7,5 1 Amir Payberah
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 1,2 Gerald Q. Maguire Jr.
IK2200 Kommunikationssystem 15 1,2 Dejan Kostic
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 2

Panagiotis Papadimitratos

EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 2 Panagiotis Papadimitratos
ID2214 Programmering för Data Science 7,5 2 Henrik Boström
ID2222

Datautvinning

7,5 2 Vladimir Vlassov
ID2223

Skalbar maskininlärning och djupinlärning

7,5 2 Jim Dowling
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 2 David Broman
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 2 Mihhail Matskin
EP2520

Bygga säkra nätverkssystem

7,5 3 Panagiotis Papadimitratos
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 3 Fredrik Kilander
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 3 Paris Carbone
IK2217 Avancerad Internetteknik II 7,5 3 Marco Chiesa
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 4 Fredrik Kilander
ID2211 Datautvinning, grundkurs 7,5 4 Sarunas Girdzijauskas
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 7,5 4 Dejan Kostic
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 4 Johnny Öberg (ESY)