Till innehåll på sidan

CSC-projekt på Gamex-mässan 2013

Publicerad 2013-11-01

Totalt sex CSC-studentprojekt togs fram för, och visades på, Gamex-mässan 2013 som pågick mellan 31 oktober och 3 november. Studentarbetena är en del av kursen "Advanced Graphics and Interaction AGI13", där målet är att kombinera åtminstone en avancerad form av interaktionsteknik med en form av avancerad grafisk teknik för att skapa ett nytt system och sedan presentera det för en stor och blandad publik.

Studenterna har en vecka på sig att föreslå sina idéer, därefter får de två veckor för att implementera en prototyp som ska presenteras på ForskarFredag , och sedan ytterligare fyra veckor för att förbättra prototypen vid GAMEX . Under den här perioden, används agila utvecklingstekniker, där studenterna får visa förbättringar på veckobasis från lärarna och sina studiekamrater.

Björn Thuresson, Joe Coppard, Jonas Andrée och Henrik Edlund samarbetade med läraren, Mario Romero, under kursens gång.

DangeRoads

Genom det här spelet blir man varse faran med att texta samtidigt som man kör - fast på ett lättsamt vis. Det går ut på att man textar samtidigt som man kör, genom en kombination av mobiltelefonsstyrning och skrivande med grafik och fysikaliska lagar från körningens värld. Spelarna uppmuntras att vinna poäng genom att skicka så många textmeddelanden som möjligt. När spelet är över, så mäts spelarens statistik över olyckor med verklig olycksstatistik.

Studenter: Rémi Blateyron, Henrik Boström, Yann Chazallon, Cédric Morin, Terese Nothnagel

SolarSense

Det här projektet utforskar solsystemet. Det kombinerar gest-baserad interaktion genom en PrimeSense djupsensor med struktur-stereoskopiska modeller av planeterna i solsystemet. Användare navigerar i solsystemet med hjälp av vanliga gester. SolarSense ger också möjlighet till telefonbaserad interaktion, där användarna navigerar genom modellen med hjälp av sina mobilskärmar.

Studenter: Rui Barata, Ferran Bertomeu, Leonard Graf, Fredrik Lilkaer, Christopher Teljstedt

FaceUp

Det här är en lekfull utforskning av interaktiva offentliga utrymmen. Det kombinerar gest-baserad interaktion genom avläsning av omgivningen, så kallad kinect, med hjälp av projektor-baserade specialeffekter och musik. Gruppen har använt FaceUp vid SL:s tunnelbanestation Tekniska Högskolan för att testa det på riktig publik i en verklig miljö.

Studenter: Vincent Boumard, Johan Nygren, Matteo Zaghi, Daniel Zheng, Sebastian Östlund

ComposIt

Detta är en utforskning av vad bilder skulle låta som om de översattes till ljud. Det använder sig av logiken från en en programvara som kallas sequencer, där den vertikala dimensionen är tonhöjden och den horisontellla är tiden. Användare kan skapa bilder genom en Wacom-skärm och ComposIt översätter bilderna till ljud och visuella specialeffekter.

Studenter: Veronica Ginman, Yoann Guéguen, Petter Lundahl, Elias Marquart

Parasomnia

Parasomnia är ett spel som utforskar samarbetsspel. Det kombinerar två wii-kontroller med andra förmågor. En spelare kan röra och orientera sig medan den andra spelaren kan skapa eller förstöra objekt. Spelarna befinner sig under spelets gång mitt i en meteoritskur och måste röra och försvara sig innan det är för sent.

Studenter: Daniel Härnberg, Peter Josefsson, Rafel Ridha, Sam Sam

InnverViz

InnerViz är en visuell utforskning av anatomiska modeller som använder wii-metoden för navigering och kontroll. Det är en träningssimulator för medicintekniker som vill hantera virtuella endoskopiska moment. Det är framför allt inriktat mot den typ av modell-rekonstruktioner som PillCams tillverkar.

Students: Suvir Bhargav, Olivier Perret, Tommy Pettersson, Max Roth

Innehållsansvarig:Webbredaktörer på EECS
Tillhör: Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik
Senast ändrad: 2013-11-01