Till innehåll på sidan

Om avdelningen

Avdelningen för reglerteknik är en av 16 avdelningar vid skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Avdelningen består av nio professorer och en universitetslektor, postdocs, doktorander och administrativ personal.

Personallista

På vår engelska webbsida finns information om den utbildning och forskning som vi utför:

Utbildning inom reglerteknik

Forskning inom reglerteknik

Ledning

Bo Wahlberg är chef över avdelningen för reglerteknik.

Bo Wahlberg
Bo Wahlberg
professor, avdelningschef +4687907242