Till innehåll på sidan

Om oss

Institutionen för Elektroteknik består av fem avdelningar: Elektronik och inbyggda system, Elektroteknisk teori och konstruktion, Elkraftteknik, Fusionsplasmafysik och Rymd- och plasmafysik.

Institutionen för elektroteknik är en av fyra avdelningar inom skolan för elektroteknik och datavetenskap. Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom flera delområden inom elektroteknik och är brett organiserad under de fem divisionerna Elektronik och inbyggda system (EES), Elektroteknisk teori och konstruktion (EME), elkraftteknik (EPE), Fusionsplasmfysik (FPP) och Rymd- och plasmafysik (SPP).