Till innehåll på sidan

Kungen bjuder till samtal om framtidens elkraftsförsörjning

Publicerad 2008-12-11

Lina Bertling, Docent på EE och forskningschef vid Svenska Kraftnät, pekar på möjligheterna inom framtidens elkraftsförsörjning.

De kungliga akademierna samlas på Kungliga Slottet för att ge sin bild av människans framtid. När Kungen bjuder in kungliga akademierna till Kunskapens Krona för tredje gången handlar det om ”Vår natur i förändring”. Samtalen rymmer utmaningar och gemensamt ansvar, men öppnar också för många möjligheter till förändring av strukturer och system.

Under ett av de fyra seminarierna på Slottet möts Lina Bertling, Docent på Skolan för Elektro- och Systemteknik, forskningschef vid Svenska Kraftnät, samt precis nyutnämnd professor i Uthålliga elsystem på Institutionen för Energi och miljö vid Chalmers; Per Lundqvist, professor på KTH; och Mats Leijon, professor på Uppsala universitet för att samtala om framtidens elkraftsförsörjning.

Fyra snabba frågor till Lina Bertling om framtidens elkraftsförsörjning efter seminariet.

Hur kommer framtidens elnät att se ut?

- Framtidens elnät fångas i begreppet smartgrids. Det är ett elnät med mer kommunikation (till exempel mellan användare och producent och mellan olika nationer), mer integration (med färre och smartare komponenter), mer styrbarhet (för hantering av effektbalans till exempel), mer standardisering (till exempel likformighet mellan olika länder), mer optimering (där till exempel prognoser används i högre grad för drift av elkraftsystemet).

Hur hanterar vi framtidens utmaningar?

- Elnätet behöver anpassas för att ta emot en stor mängd förnyelsebar energi. Utmaningar ligger till exempel i att bygga ut överföringskapaciteten i snabb takt och på rätt plats i kraftsystemet. En generell utmaning för hantering av förnyelsebar energi från vind, sol och vågproduktion ligger i dess variation, vilken ändras snabbt i tiden. Det krävs bättre och noggrannare prognoser för att anpassa produktion mot användning och att styra effekten i kraftsystemet.

Hur kommer infrastrukturen se ut?

Framtidens elnät kommer att vara synligt precis som idag. Överföringen kommer delvis ske via luftledning, och delvis ske via kabelförläggning, säger Lina Bertling.

- Vid seminariet tog jag med mig min skulptur – en ballerina av stål med fot av isolator. Hon symboliserar en smart stålkonstruktion och en bild av framtidens elnät. Hon visar att en stålstruktur kan vara vacker, och att elkraften kommer att gå som på dans.

Vad står vi inför för möjligheter inom elkraften?

- Möjligheter ligger i en mångfald av energislag för produktion, nya tekniker för bättre styrbarhet och mer integrering i elkraftsystemet, och att optimera drift med systemperspektiv även utanför landets gränser!

Om Kunskapens Krona III

När Kunskapens Krona nu återkommer för tredje gången, även denna gång på Kungliga slottet och i Sveriges Television, är temat Vår natur i förändring. Den natur vi fått i arv av tidigare generationer förändras och förvandlas allt snabbare. Hur ser naturbegreppet egentligen ut i dag? Och hur förändras vi själva och vår mänskliga natur?

Kunskapens krona

Vid millennieskiftet anmodade Kungen de Kungliga Akademierna att inför det nya tusentalet ge sin bild av människans framtid. Kungliga slottet blev i tusenårsperspektivet på nytt mötesplats för den samlade kunskapen i landet.

Seminarierna sändes i Sveriges Television under rubriken Kunskapens Krona och fick höga tittarsiffror. Två år senare, 2002, återkom Kunskapens Krona då staden Stockholm firade sitt 750-årsjubileum. Temat då var Stadens framtid.

Sänds i SVT

Alla fyra seminarier sändes i SVT direkt efter själva. Tanken är att SVT ska sända programmen i en förkortad version på bästa sändningstid, men har inte ännu meddelat när.

Innehållsansvarig:Webbredaktörer på EECS
Tillhör: Elektroteknisk teori och konstruktion
Senast ändrad: 2008-12-11