Till innehåll på sidan

Pris för årets bästa exjobb

Publicerad 2008-06-12

Sabina Karlsson har fått föreningen UTEK:s pris för bästa examensarbete 2007 inom området driftsäkerhet, underhåll och livscykelekonomi.

Sabina Karlsson har gjort examensarbetet A review of lifetime assessment of tranformers and the use of Dissolved Gas Analysis, som handlar om möjligheterna att förutsäga möjliga fel i oljefyllda högspänningstransformatorer, med hjälp av övervakning som grundas på gasanalyser. Arbetet har utförts på KTH Skolan för elektro- och systemteknik inom forskargruppen RCAM och har ingått i ett större forskningsprojekt, med syfte att utveckla livstidsmodeller för kritiska komponenter i elkraftsystemet. Docent Lina Bertling har varit examinator och huvudhandledare.

UTEK är en riksorganisation för driftsäkerhet, underhåll och kapitalvård.

Till UTEK

Rapporten kan laddas ner från EE:s hemsida.

Till EE

Innehållsansvarig:Webbredaktörer på EECS
Tillhör: Elektroteknisk teori och konstruktion
Senast ändrad: 2008-06-12