Till innehåll på sidan

Avdelningen för fusionsplasmafysik

Vi fokuserar på forskning om magnetisk inneslutning av fusionsplasma. Forskningen är motiverad av fusionsenergins potential som ren och hållbar framtida energikälla. Avdelningen har en lång tradition av forskning om fusionsplasma, initierad av professor Bo Lehnert. Vi har i vårt labb en experimentanläggning EXTRAP T2R, där en del av forskningen utförs. Vi deltar också i forskningen vid JET (Joint European Torus), idag världens största fusionsexperiment.

vår engelska sida  hittar du vidare information om fusionsenergi och om aktuell verksamhet inom svensk och internationell fusionsforskning. Där hittar också studenter hittar information om kurser inom fusion och plasmafysik samt förslag till uppsatsarbete.

Mer information om fusionsplasmafysik

Den svenska fusionsforskningen är en del av den europeiska forskningsinsatsen som omfattar fusionsforskningscentra i de europeiska länderna. Forskningen samordnas och finansieras delvis av Euratom.

Avdelningen är en del av Institutionen för elektroteknik vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Kalender