Till innehåll på sidan

Avdelningen för fusionsplasmafysik

Avdelningen för fusionsplasmafysik är en del av institutionen för elektroteknik på skolan för elektroteknik och datavetenskap. Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fusion och plasmafysik, med fokus på magnetiskt inneslutna
fusionsplasman. Forskningen är motiverad av fusionsenergins potential som ren och hållbar framtida energikälla.

Avdelningen har en lång tradition av forskning om fusionsplasman, initierad av professor Bo Lehnert. Vi har i vårt labb en experimentanläggning EXTRAP T2R, där en del av forskningen utförs. Vi deltar också i forskningen vid JET (Joint European Torus), idag världens största fusionsexperiment, samt vid andra fusionsexperiment runt om i Europa. Den svenska fusionsforskningen är en del av den europeiska forskningsinsatsen som omfattar fusionsforskningscentra i de europeiska länderna. Forskningen samordnas och finansieras delvis av Euratom.

På denna sida hittar du vidare information om fusionsenergi och om aktuell verksamhet inom svensk och internationell fusionsforskning. Här hittar också studenter information om kurser inom fusion och plasmafysik samt kontaktinformation för examensarbete.

Forskargrupper

Innehållsansvarig:Björn Zaar
Tillhör: Fusionsplasmafysik
Senast ändrad: 2022-02-18