Till innehåll på sidan

Utbildning inom fusionsplasmafysik

Avdelningen för fusionsplasmafysik är djupt involverad i utbildning och ger kurser och program för civilingenjörsstudenter, masterstudenter och doktorander. Avdelningen handleder även examensarbeten.

Program och kurser

Vår utbildning täcker alla aspekter av fusion: plasma, magnetohydrodynamik och elektromagnetiska processer. Vi är involverade i det 5-åriga civilingenjörsprogrammet i elektroteknik och masterprogrammet i elektromagnetism, fusion och rymdteknik.

Program

Avdelningen är involverad i följande program:

Masterprogrammet i elektromagnetism, fusion och rymdteknik (information på engelska)

Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik

Kurser

Avdelningen ger följande kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå:

Kurskatalog

Examensarbeten

Om du är intresserad av att genomföra ett examensarbete i fusionsplasmafysik, vänligen kontakta någon av forskargrupperna på avdelningen.

Innehållsansvarig:Björn Zaar
Tillhör: Fusionsplasmafysik
Senast ändrad: 2022-05-13