Om avdelningen för elektronik

Avdelningen för elektronik är en av 16 avdelningar vid skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Avdelningen består av ungefär 50 personer varav tio är professorer och tre är universitetslektorer. 

Personallista

Ledning

Carl-Mikael Zetterling är chef över avdelningen för elektronik. 

Carl-Mikael Zetterling
Carl-Mikael Zetterling
professor, avdelningschef +4687904344

Ingo Sander är vice chef för avdelningen för elektronik-