Lina Bertling ny sekreterare i IEEE

IEEE Innovative Smart Grid Technology Asia Bangalore 2013. Här en grupp från lokala organisations kommittén och studenter med representanter från IEEE PES i mitten. Tredje från vänster: Meliha Selak, BC Hydro (Vice president Chapters), Lina Bertling Tjernberg KTH (Treasurer PES), Zuhaina Zakaria ordförande för nästa ISGT Asia i Malaysia 2014, Noel Schulz Kansas State University (President PES).

Awards

Publicerad 2013-11-18

För två år sedan blev Lina Bertling Tjernberg utnämnd till kassör i styrelsen för världens ledande ingenjörsförening IEEE Power & Energy Society (PES). Nu har hon just vunnit valet som sekreterare för IEEE PES den kommande mandatperioden.

Lina Bertling, professor i smarta elnät

 ”Härligt!” utbrister Lina Bertling Tjernberg på frågan hur det känns att bli vald till sekreterare i IEEE PES, en avdelning med 30 000 medlemmar från industrin och akademin världen över.

– Att jag åter vinner medlemmarnas förtroende är en bekräftelse på att de är nöjd med mitt arbete de senaste två åren som kassör. Det blir kul och lärorikt att prova på en ny roll i styrelsen, framförallt är det stimulerande, och en ära att arbeta i detta team, säger Lina Bertling Tjernberg, som är Sveriges första professor i smarta elnät.

Det team hon refererar till består, förutom henne själv, av veteraner i elkraftsområdet: Damir Novosel, hög chef vid Quanta Technology, en an världens främsta teknikkonsulter inom elkraftsystemanalys och Christopher Root, förre vice VD för National Grid, USA.

– Min förhoppning är att vi tillsammans ska kunna driva frågan om uthålliga energilösningar bland våra medlemmar, och min hjärtefråga driftsäkerhet i smart elnät, som är en förutsättning när mer sol- och vindenergi ska in på elnätet.

Om IEEEs nätverk öppnar för samarbete mellan organisationer och länder, är PES är en plattform där internationella kollegor från akademin och industrin utbyter kunskap och erfarenheter om den senaste utvecklingen inom elkraftteknik och utarbetar nya industristandarder.

Engagemanget i IEEE PES har varit en stor källa till inspiration och utveckling allt sedan Lina Bertlings Tjernberg doktorandstudier startade 1997.

Vad innebär det nya styrelseuppdraget för dina möjligheter att utveckla och sprida kunskapen om ditt forskningsområde smarta elnät?

– Det är i möten med andra forskare, men framförallt med industrin och andra aktörer som jag utvecklar idéer för mitt fortsatta arbete. Styrelsearbetet inom IEEE innebär ett stort internationellt engagemang med utmärkta möjligheter att sprida kunskap om KTHs verksamhet.

–  Just nu befinner jag mig till exempel i Bangalore, Indien för en  IEEE Innovative Smart Grid Technology  konferens. På konferensen deltar jag som rådgivare till konferensen men är även medförfattare till en artikel som presenteras här. Jag kommer också att ge två presentation. En om PES finanser, och en annan om vad som händer i Europa inom mitt område smarta elnät, där jag lyfter fram de svenska demonstrationsprojekten där KTH är aktiv.

IEEE i korthet

  • IEEE har totalt 400 000 medlemmar världen över.
  • Avdelningen Power & Energy Society har 30 000 medlemmar och är en av de största avdelningarna i IEEE.
  • Medlemmarna kommer från industrin, akademin och elkraftorganisationer.

Läs mer om valresultaten i IEEE PES