Till innehåll på sidan

Theses in the area

PhD Theses

Lina Bertling (2002), Reliability Centred Maintenance for Electric Power Distribution Systems

Ying He (2002), Modelling and Evaluating Effect of Automation, Protection, and Control on Relia...

Patrik Hilber (2008), Maintenance Optimization for Power Distribution Systems

Tommie Lindquist (2008), On reliability and maintenance modelling of ageing equipment in electric...

C. J. Wallnerström (2011), On Incentives affecting Risk and Asset Management of Power Distribution

Johan Sétreus (2011) Identifying critical components for system reliability in power trans...

Johanna Rosenlind (2013) Lifetime modeling and management of transformers

Per Westerlund (2017) Condition measuring and lifetime modelling of disconnectors, circuit breakers

Sajeesh Babu (2017) Reliability Evaluation of Distribution Systems Considering Failure Modes...

Jan Henning Jürgensen (2018) Individual Failure Rate Modelling and Exploratory Failure Data ...

Licentiate Theses

Lina Berling (1999), On Reliability Assessment of Distribution Systems and Reliability Centred...

Ying He (1999), Modelling and evaluating automation effect on reliability of distribution systems

Patrik Hilber (2005), Component reliability importance indices for maintenance optimization of...

Tommie Lindquist (2005), On reliability modelling of ageingequipment in electric power systems wi...

Carl Johan Wallnerström (2008), On Risk Management of Electrical Distribution Systems and the Imp...

Johan Setréus (2009), On Reliability Methods Quantifying Risks to Transfer Capability in Electric...

Julia Nillsson (2009), On Maintenance Management of Wind and Nuclear Power Plants

Francois Besnard (2009), On Optimal Maintenance Management for Wind Power Systems

Per Westerlund (2015), Condition measuring and lifetime modelling of electrical power transmission..

Sajeesh Babu (2015) Reliability Evaluation of Distribution Architectures Considering Failure Modes

Jan Henning Jûrgenssen (2016) Condition-based Failure Rate Modelling for Individual Components...

Kateryna Morozovska (2018) Dynamic Rating of Power Lines and Transformers for Wind Energy Integrat..

Master Theses

P. Rosett (2000), Power Flow Assessment for Reliability Evalution in RADPOW.

Erik Persson (2004), Metoder för kostnadsoptimering av underhållsåtgärder och riskvärdering av...

Anna Gabrielsson (2004), Ökad precision i bestämning av livslängdsfördelningar genom tillämpn...

Carl Johan Wallnerström (2005), En jämförande studie av tillförlitlighetsmetoder för elnät -...

Otto Wilhelmsson (2005), Evaluation of the introduction of RCM for hydro power generators...

Julia Nilsson (2006), Maintenance management of wind power systems - Cost effect analysis of...

Johan Ribrant (2006), Reliability performance and maintenance for wind power systems

Development of a Simulation Johan Setréus (2006), Module for the Reliability Computer Program RADPOW

(2006) Reliability assessment for complex power systems and the use of the NEPLAN tool

Tong Fan (2007), Capacity demand and climate in Ekerö - Development of tool to predict capacity...

Rujiroj Leelaruji (2006), Availability Assessment of HVDC Converter Transformers using Markov...

Sabina Karlsson (2007), A review of lifetime assessment of transformers, and the use of Dissolved...

Lu Yu (2007), Fault Tree Analysis and Reliability Assessment of Auxiliary Power Supply system for...

Fiasorgbor Nutifafa Kodzo (2007), Maintenance Prioritization of Distribution System Based on...

François Besnard (2007), On stochastic dynamic programming and its application to maintenance

Osama Swaitti (2007), Assessing the Impacts of Increasing Penetration of HVDC Lines on...

Michele Lucente (2008), Condition Monitoring System in Wind Turbine Gearbox

Jean-Raphaël Corvol (2008), Renewing and Maintenance in Operating Conditions of ...

Christophe Lallemand (2008), Methodology For a Risk Based Asset Management

Claes Böös and Richard Göransson (2009), Reliability centered asset management tool -The develop...

Joakim Lindell (2009), Beslutstödssystem för investeringar och underhåll i eldistributionssystem

Anna Isenberg (2011), Utvärdering av viktmåttbaserad reglering av lokal- och regionnätens resursb...

Armin Taheri (2011), Underhållsindikatorer för proaktivt underhåll inom Norra Djurgårdsstaden

Kamyar Nosrat (2011), Substation Reliability Analysis Using PSS/E

F. Safou (2014), Utveckling av analysmetod för tillståndskontrollmätningar av frånskiljande bryt...

J. Romera Pérez (2015), Demand Response Application for Reliability Enhancement in Electricity Ma...

J. Yu (2015), Maintenance Optimization Scheduling of Electric Power Systems Considering Renewable...

A. Scheutz Godin (2016), Tillståndsbedömning av krafttransformatorer i stamnätet: En rekommendat...

J. Paniagua Sánchez-Mateos (2016), Reliability-Constrained Microgrid Design

Y. Zhang (2017), Implementation of Reliability Centered Asset Management Method on Power Systems

Innehållsansvarig:Patrik Hilber
Tillhör: Elektroteknisk teori och konstruktion
Senast ändrad: 2018-12-18