Avdelningen för Fiberteknologi

Forskningen är främst fokuserad på att få en grundläggande förståelse för hur fiberns egenskaper kan ändras för att förbättra existerande produkter eller tillverka fibrer anpassande för nya produkter. Under senare år har nya forskningsresultat visat att fiberytan har mycket stor inverkan på på fibrernas egenskaper i olika produkter och därför kommer gruppens arbete att fokuseras på att bestämma samspelet mellan tunna modellskikt av cellulosa, hemicellulosa, lignin och olika tillsatsämnen. Via detta arbete kommer också nya metoder att modifiera fibrerna genomn tillsatser an olika polymerer, polymera multiskikt samt polyelektrolytkomplex.

Det senare forskningsområdet genomföres i nära samarbete med Mittuniversitetet i Sundsvall. Ett annat forskningsområde som bearbetas i samarbete med Mittuniversitetet är återanvändning av fibrer och grundläggande studier genomföres i detta projekt för att klarlägga den detaljerade porstrukturen hos fibrer samt hur den förändras med olika behandlingar. Dessutom studeras på nanometer-nivå hur modelltryckfärger frigöres ifrån modellytor av cellulosa.

Länk till engelsk version

Innehållsansvarig:Kenneth Carlsson
Tillhör: Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Senast ändrad: 2019-01-14