Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Interactive Sound and Music Technology for Everyone

Designing Inclusive Standards for Web Audio Applications

Tid: Ti 2024-06-11 kl 13.00

Plats: Lilla salen, Royal College of Music, Valhallavägen105

Videolänk: https://kmh-se.zoom.us/j/62738893688?pwd=L3hQTWZqRVg3OExJenliTE1kbnhtUT09

Språk: Engelska

Ämnesområde: Människa-datorinteraktion

Respondent: Hans Lindetorp , Medieteknik och interaktionsdesign, MID, Royal College of Music, Stockholm, Sweden, Sound and Music Computing

Opponent: Professor Roger B. Dannenberg, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, US

Handledare: Docent Kjetil Falkenberg, Medieteknik och interaktionsdesign, MID; Associate professor Andre Holzapfel, Medieteknik och interaktionsdesign, MID; Professor Sven Ahlbäck, Royal College of Music, Stockholm, Sweden

Exportera till kalender

QC 20240521

Abstract

I denna sammanläggningsavhandling undersöker jag hur interaktiva system och format kan utformas för att inkludera fler personer i skapandet av inter- aktiva ljud- och musikapplikationer. Jag bidrar med kunskap med målet att inkludera alla, men fokuserar särskilt på musiker utan programmeringskunskaper och med begränsat intresse för tekniska utmaningar.

Jag har designat, utvecklat och utvärderat ett system – WebAudioXML (WAXML) – för att implementera interaktivt ljud och musik på webbsidor med hjälp av standardiserade webbtekniker. Systemet är nyskapande i sin design och arbetet bidrar med kunskap om hur markup-kod and koncept från kalkylblad kan användas för att beskriva ljud- och musikstrukturer. Resultaten ger insikter i hur musikalisk representation på en övergripande nivå kan struktureras, namnges och utformas för att bli förstådd av av dem som inte har tidigare erfarenhet av programmering.

Jag använder också WAXML som plattform för att utforska möjligheter till större musikalisk mångfald i interaktiva applikationer. Jag identifierar och löser tekniska utmaningar där nuvarande system har problem med att implementera musik som spelas enligt traditionen. Jag designar, utvärderar, diskuterar och presenterar nya lösningar i de inkluderade artiklarna.

Jag tillämpar även WAXML på applikationer avsedda för utbildning och inkludering, där jag utvärderar dem genom en serie fallstudier. Dessa bekräftar Web Audio som en stabil plattform för tillgängligt lärande, delning och distribution och pekar på att gemensamma insatser för att skapa ett ekosystem med ett universellt format skulle möjliggöra för fler att kunna skapa interaktiva ljud- och musikapplikationer.

Jag bedriver forskning FÖR konsten GENOM design. Resultatet är relevant för interaktiva ljud- och musiksystem i allmänhet och Web Audio- applikationer i synnerhet.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-346629