Till innehåll på sidan

Institutionen för hållbar produktionsutveckling

Institutionen för hållbar produktionsutveckling bedriver forskning och undervisning med syftet att förbättra hållbarheten inom den framtida tillverkningsindustrin.

Vår forskning bedrivs i nära samarbete med världsledande tillverkningsföretag såväl som små och medelstora företag. Till vårt förfogande står infrastrukturen hos KTH Leancentrum och Södertälje Science Park. Våra utbildningsinsatser omfattar kurser inom både civilingenjörsutbildning, mastersprogram, högskoleingenjörsprogram, ämneslärarutbildning och tekniskt basår.

Våra forskningsområden

Centrumbildningar 

För anställda

Innehållsansvarig:Wajid Ali Khilji
Tillhör: Hållbar produktionsutveckling
Senast ändrad: 2022-04-22