Till innehåll på sidan

Samverkan

Våra centrumbildningar

Hands touching wheels.

KTH Leancentrum

KTH Leancentrum är ett kompetenscenter där forskning och praktik möts kring hållbar verksamhetsutveckling. Vår vision är att vara Sveriges ledande kompetenscentrum för insikter och förmågor kopplade till ledning och systematisk förbättring av arbetsprocesser och organisationer.

Leancentrum är en del av institutionen för hållbar produktionsutveckling och erbjuder utbildningar, seminarier och kvalificerad coaching för både näringslivet och offentlig sektor.

I samarbete med

Helix Competence Centre

Helix Competence Centre är ett femårigt program med fokus på hållbar utveckling i organisationer. Den röda tråden i forskningen är att utveckla kunskap om hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga.

Programmet har sitt säte på Linköpings Universitet och centrumföreståndare är professor Mattias Elg. HPU är en forskningspartner och bland annat så sitter Kristina Palm i styrelsen och Monica Bellgran i det vetenskapliga rådet. HPU:s partners AstraZeneca, Scania och Södertälje kommun är också med i programmet och bidrar med såväl kontanta medel som sin kunskap och praktik.

Innehållsansvarig:Wajid Ali Khilji
Tillhör: Hållbar produktionsutveckling
Senast ändrad: 2021-01-25