Utbildning inom hållbar produktionsutveckling

Institutionen erbjuder ett antal utbildningar på olika nivåer. Hos oss får blivande ingenjörer redan från årskurs ett tillämpa sina studier i nära samarbete med industri och företag i närområdet.

Masterprogram

Masterprogrammet i hållbar produktionsutveckling omfattar 120 hp, dvs 2 år. Programmet riktar sig mot studenter som är intresserade av att bidra till att förnya industriell produktion. Med industriella interaktioner och ett brett holistiskt perspektiv förbereder programmet dig för intressanta och viktiga roller inom industri, konsulttjänster och forskning. Programmet undervisas på engelska med kurser som riktar in sig på institutionens tre specifika profilområden: produktion och management, produktion och logistik, samt industriell pålitlighet.
Programansvariga: Magnus Wiktorsson och Seyoum Eshetu Birkie
Läs mer om masterprogrammet i hållbar produktionsutveckling (endast på engelska)

Civilingenjörsutbildning

Civilingenjörsutbildningen omfattar 300 hp, dvs 5 år. Utbildningen till civilingenjör ger en bred teknisk grund samt en fördjupning inom ett visst specialistområde - som du de två sista åren läser genom ett masterprogram. 2016 startade den första årskullen på vår civilingenjörsutbildning Industriell teknik och hållbarhet. Utbildningen är ett fristående spår inom Maskinteknik och är utvecklad i samarbete med världsledande industri.

Programansvarig: Pernilla Ulfvengren
Läs mer om Industriell teknik och hållbarhet

Högskoleingenjörsutbildningar

Högskoleingenjörsutbildningarna omfattar 180 hp, dvs 3 år. Under utbildningen utvecklar studenterna ett ingenjörsmässigt arbets- och förhållandesätt som i huvudsak är lika oavsett teknikområde. Genom ett verklighetsnära upplägg med bland annat projektinriktade studier tränas studenterna inför uppgiften att utveckla verksamheten hos framtida arbetsgivare eller som egen företagare. Institutionen erbjuder två högskoleingenjörsprogram:

Maskinteknik
Programansvarig: Alexander Engström
Läs mer om programmet

Industriell teknik och produktionsunderhåll
Programansvarig: Jerzy Mikler
Läs mer om programmet

Magisterprogram

Magisterprogrammet vänder sig till sökande som redan har en examen om minst 120 hp/180 hp från svensk högskola/universitet, eller motsvarande utländsk examen och nu vill vidareutvecklas inom ett specialområde.

Programansvarig: Jannicke Baalsrud Hauge

Behörighetsgivande utbildning

Tekniskt basår är till för de som saknar behörighet till KTHs utbildningar där naturvetenskaplig eller teknisk kompetens är ett krav. Den är öppen för de som har allmän behörighet och godkänt betyg på lägst Matematik B eller dess motsvarighet.

Basåret innehåller kurser i matematik, fysik och kemi som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på KTHs civil- eller högskoleingenjörsprogram. De kan dock inte räknas in i ingenjörsexamen.

De som har klarat alla kurser på basåret har en garanterad plats på något av KTHs program. Valet sker i slutet av basårsutbildningen och urvalet sker på basis av prestationer under året (arkitekturskolan undantagen).
Läs mer om tekniskt basår (60 hp)

Tekniskt basår, termin 2

De som redan har godkänt betyg i matematik C, fysik A och kemi A kan hoppa in i basårets andra termin. Då söker man till Teknisk bastermin 30 hp med start på vårterminen. De regler för val av och urval till KTHs utbildningsprogram som gäller för Tekniskt basår gäller också för Teknisk bastermin 30 hp.
Läs mer om teknisk bastermin 2 (30 hp)

Till sidans topp