Till innehåll på sidan

Utbildning inom hållbar produktionsutveckling

ITM-skolan erbjuder ett antal utbildningar på olika nivåer. I kurserna vid KTH Södertälje får blivande ingenjörer redan från årskurs ett tillämpa sina studier i nära samarbete med industri och företag i närområdet.

Masterprogram, Hållbar produktionsutveckling

Masterprogrammet inom Hållbar produktionsutveckling är ett fokuserat program för dig som vill bidra till en förnyelse av industriell produktion. Genom stark industriell samverkan och koppling till KTHs forskningsverksamhet ger programmet en grund för intressanta och viktiga roller inom industri, konsultverksamhet och forskningsstudier. Masterprogrammet i hållbar produktionsutveckling omfattar 120 hp, dvs 2 år. Programmet undervisas på engelska med kurser som riktar in sig på institutionens tre specifika profilområden: produktionsledning, produktionslogistik, samt industriell driftsäkerhet.

Programansvariga: Jannicke Baalsrud Hauge  och Seyoum Eshetu Birkie
Läs mer om masterprogrammet i hållbar produktionsutveckling  (endast på engelska)

Civilingenjör, Industriell teknik och hållbarhet (Södertälje och Stockholm)

Civilingenjörsutbildning i Industriell teknik och hållbarhet 300 hp är skapad för att utveckla ingenjörer med helhetsförståelse för hållbara produktionssystem: människor och teknik i produktionsflöden och processer. Kurserna i denna utbildning ges både på KTH Campus i Stockholm och på KTH Södertälje, vilket betyder att du får variation mellan två olika studiemiljöer. Alla de programspecifika kurserna under årskurs 1-3 i denna utbildning ges av KTH i Södertälje där det finns närhet till världsledande tillverkande industri, samtidigt som du parallellt läser kurser på Valhallavägen i Stockholm tillsammans med andra civilingenjörsstudenter och har tillgång till studentlivet där. 

Programansvarig: Pernilla Ulfvengren
Läs mer om civilingenjörsprogrammet Industriell teknik och hållbarhet

Högskoleingenjör, Maskinteknik

Högskoleingenjörsutbildningarna omfattar 180 hp, dvs 3 år. Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik lär dig att utveckla tekniska produkter för framtidens hållbara samhälle. Du kan välja mellan två inriktningar: Industriell ekonomi och produktion eller Innovation och design. Genom det nära samarbetet med Sveriges världsledande företag inom läkemedel och transporter får du lösa problem från verkligheten och får tidigt
kontakt med arbetslivet.

Programansvarig: Claes Hansson
Läs mer om Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik

Högskoleingenjör, Industriell teknik och produktionsunderhåll

Högskoleingenjörsutbildningarna omfattar 180 hp, dvs 3 år. Högskoleingenjörsprogrammet i Industriell teknik och produktionsunderhåll fokuserar på hållbarhet, driftsäkerhet och digitalisering för att lösa problem och utveckla säkrare, mer effektiv och miljövänlig produktion. Detta nya program är utvecklat i samarbete med
världsledande företag som ligger vägg i vägg med KTH Södertälje.

Programansvarig: Jon-Erik Dahlin
Läs mer om Högskoleingenjörsprogrammet i Industriell teknik och produktionsunderhåll

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9, 270 hp (Södertälje och Stockholm)

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot teknik på KTH ger dig möjlighet att på fyra år läsa till två yrken: högskoleingenjör inom maskinteknik och högstadielärare inom teknik och matematik. Efter examen kan du arbeta med både människor och teknik, i näringslivet och skolvärlden. Undervisningen är förlagd på både KTH Södertälje och KTH Valhallavägen.

Programansvarig: Sandra Tibbelin
Läs mer om Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9

Behörighetsgivande utbildning, Tekniskt basår 

Tekniskt basår är till för de som saknar behörighet till KTHs utbildningar där naturvetenskaplig eller teknisk kompetens är ett krav. Den är öppen för de som har allmän behörighet och godkänt betyg på lägst Matematik B eller dess motsvarighet.

Basåret innehåller kurser i matematik, fysik och kemi som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på KTHs civil- eller högskoleingenjörsprogram. De kan dock inte räknas in i ingenjörsexamen.

De som har klarat alla kurser på basåret har en garanterad plats på något av KTHs program. Valet sker i slutet av basårsutbildningen och urvalet sker på basis av prestationer under året (arkitekturskolan undantagen).

Programmet finns som både campus-förlagd utbildning och som ett distansprogram med camnpusträffar.
Läs mer om tekniskt basår på campus (60 fup)

Behörighetsgivande utbildning, Tekniskt basår, termin 2

De som redan har godkänt betyg i matematik C, fysik A och kemi A kan hoppa in i basårets andra termin. Då söker man till Teknisk bastermin 30 fup med start på vårterminen. De regler för val av och urval till KTHs utbildningsprogram som gäller för Tekniskt basår gäller också för Teknisk bastermin 30 fup.

Innehållsansvarig:Wajid Ali Khilji
Tillhör: Hållbar produktionsutveckling
Senast ändrad: 2022-06-09