Till innehåll på sidan

En verktygslåda för den fjärde industriella revolutionen

Tre forskare i ett labb
Emmanuel Francalanza från University of Malta, projektledare för Icarus, förklarar och demonstrerar den mobila utbildningsenheten som har utvecklats inom Icarus-projektet.
Publicerad 2022-09-20

Digital teknik som artificiell intelligens (AI) och sakernas Internet (IoT) ger tillverkningsindustrin nya möjligheter. Men branschen saknar ofta kompetens och kunskap vid implementering av spjutspetslösningar. Ett samarbete mellan universiteten har resulterat i ett fritt utbildningsmaterial avsett att överbrygga kompetensbristen.

Användandet av digital teknik inom tillverkningsindustrin har ökat avsevärt under de senaste åren. Den snabba utvecklingen av teknik som artificiell intelligens (AI), sakernas internet (IoT), samarbetsrobotik, förstärkt och virtuell verklighet (AR och VR) är nyckeln till ”den fjärde industriella revolutionen”.

Genomförandet av ny kunskap medför dock även utmaningar. Samtidigt som branschens intressenter anstränger sig för att hitta medarbetare med den kunskap som krävs för att utveckla toppmoderna lösningar, har ingenjörer inte alltid den kompetens som krävs för att i nästa steg implementera dessa lösningar.

Icarus-projektet ska möta med denna utmaning. KTH och institutionen för produktionsteknik (IPU) har sedan 2019 samarbetat med University of Malta, Free University of Bolzano, University of Minho och Politehnica University of Bucharest för att komma fram till en lösning på problemet.

– Syftet med Icarus-projektet har varit att specifikt åtgärda kompetensbrister genom att ta fram ett öppet och tillgängligt utbildningsmaterial som kan användas av både lärare och elever, säger Magnus Lundgren, forskningsingenjör vid IPU.

Resultatet är en uppsättning fritt tillgängligt utbildningsinnehåll, inklusive en e-lärplattform, som innehåller utbildningsmaterial, en uppsättning industriella fallstudier som kompletterar utbildningsinnehållet, samt utformningen av en mobil träningsenhet för Industri 4.0. Innehållet kan användas i både det fysiska klassrummet och för onlineundervisning.

- De lovande resultaten av ICARUS har inspirerat till ett kommande samarbete mellan KTH och universitetet i Malta. Bliss-projektet  kommer att utforska strategier för blandade lärmiljöer för att göra universitetens utbud mer tillgängligt. Vi kommer att ta avstamp i vad vi lärdomarna från pandemin, samt ICARUS-verktygslådan, säger Antonio Maffei, på IPU som koordinerar insatsen på KTH.

Kontakt

Få tillgång till verktygslådan

Projektresultaten finns tillgängliga gratis online på camis.pub.ro/icarus

Icarus-projektet är samfinansierat av Erasmus + EU-programmet, project nr. 2019-1-MT01-KA203-051265.