Till innehåll på sidan

Uppkopplad produktionslogistik en av godbitarna på KTH-konferens

FoT-konferensbild: Jordklot och linjer som illustrerar att saker rör sig från plats till plats.
Publicerad 2020-10-12

Den som är nyfiken på vad som händer på logistikområdet ska delta i årets digitala upplaga av Forsknings- & tillämpningskonferensen. Magnus Wiktorsson på institutionen för hållbar produktionsutveckling tipsar om godbitarna man inte får missa.

Logistikföreningen PLAN, Nordens största förening för logistikfrågor, arrangerar årligen en forsknings- och tillämpningskonferens. I år arrangeras den i samarbete med KTH Södertälje. Konferensen samlar forskare på svenska lärosäten och företag som alla arbetar med produktion och logistik. 21 oktober är det dags, men som så många andra evenemang i år är konferensen digital. Magnus Wiktorsson, prefekt för Institutionen för Hållbar produktionsutveckling, jobbar just nu med att sy ihop det sista inför konferensen.

Porträtt Magnus Wiktorsson
Magnus Wiktorsson tror att konferensen kan locka fler än vanligt nu när den är online.

Vad hoppas du deltagarna får ut av konferensen?

– Jag, liksom övriga besökare, är nog nyfikna på vad företag och forskare på andra universitet gör på området logistik. Vi kommer att få en fin bredd på presentationerna: det är tillämpningar inom industri, sjukvård, byggsektorn mm, men med tyngdpunkten på industriell produktionslogistik. Det som förenar alla är hur kompetens inom logistik och produktion är en nyckel för att göra en hållbar omställning så att industrin kan fortsätta vara konkurrenskraftig.

Vad kommer KTH att lyfta fram?

– Vi har ett fokus på digitalisering som möjliggörare för att göra processer effektiva och hållbara. Vi kommer att visa upp ett antal exempel på uppkopplad produktionslogistik och vilka effekter det kan ge. Konferensen sammanfaller med avslutningen av ett större testbäddsprojekt – DigiLog - så vi kommer också demonstrera vårt labb och testbädd för produktionslogistik.

Astra och Scania ska hålla keynotes, vad ska prata om?

– AstraZeneca presenterar sitt nya koncernövergripande program för kapacitets- och produktionsplanering som är under utrullning. Scania berättar, genom deras Senior Vice President Logistics, hur de samverkande med KI under pandemin, men också viktigt det har varit med synlighet och transparens i leverantörskedjan under Corona. Scania ska också prata om olika digitaliseringsinitiativ inom logistikområdet. 

Hur stort är intresset när konferensen är digital?

– En normal konferens kanske lockar runt hundratalet deltagare, men i år kanske det kan bli fler tack vare enkelheten att delta på distans.

Text: Anna Gullers

Om Forsknings- & tillämpningskonferensen 2020

Datum: 21 oktober
Tid: Digital inloggning kl. 08:30
Anmälan: Senast 16 oktober på PLAN.se/fot-konferensen-2020