Till innehåll på sidan

Första disputationen vid KTH Södertälje

Mats Zackrisson
Foto: Magnus Wiktorsson
Publicerad 2021-06-08

4 juni 2021 försvarade Mats Zackrisson sin avhandling "Life cycle assessment of electric vehicle batteries and new technologies". Det är den första disputationen KTH:s campus i Södertälje.

Avhandlingen vill underlätta användningen av livscykelanalys (LCA) för utvärdering och förbättring av miljöprestanda för elektriska drivbatterier. Bristen på LCA-data för flera batterikemier samt några därtill hörande LCA-metodologiska svårigheter identifierades som viktiga forskningsgap. Det bredare syftet med avhandlingen var att bidra till hållbar industriell och samhällelig förändring som involverar ny teknik.

Opponent var Dr Anders Nordelöf, Chalmers. 

Handledare har varit Prof Magnus Wiktorsson (KTH), Dr Christina Jönsson (RISE) och Dr Martin Kurdve (RISE).

Länk till avhandligen.

Innehållsansvarig:Wajid Ali Khilji
Tillhör: Hållbar produktionsutveckling
Senast ändrad: 2021-06-08