Industrijättar samarbetar för bättre produktionslogistik

Stålhyllor i stort lager
Publicerad 2019-05-17

Bra kontroll över flödet av resurser och information är ofta nyckeln till ett effektivt produktionssystem. Genom forskningsprojektet LOVIS - logistics visibility - kan producenter få bättre koll på sina materialflöden och på så sätt göra gott för miljön och för den egna verksamhetens konkurrenskraft. Professor Magnus Wiktorsson leder projektet från KTH Södertälje där även Scania, AstraZeneca, Odette och Lunds Universitet medverkar.

Magnus Wiktorsson, vad är det för problem ni löser med LOVIS-projektet?

Magnus Wiktorsson, prefekt och professor i produktionslogistik vid KTH Södertälje. (Foto: Ulrika Georgsson)

– Transparens och visibilitet i intern och extern logistik har sysselsatt många forskare och praktiker under lång tid. Genom att känna till var material och resurser befinner sig och vilken status de har kan produktionsledare göra förbättringar inom hållbarhet, effektivitet och flexibilitet - små som stora.

Varför just nu?

– Dagens realtidstekniker och datakraft ger nya möjligheter till att kartlägga detta. Vi ser också att efterfrågan på exempelvis miljökonsekvensanalys ökar, vilket ställer nya krav på verktygen.

Ni kommer att undersöka två digitala applikationer för materialflöden, vilka?

– Ja, vi har två perspektiv i samma projekt: intern och extern visibilitet. Scania, en av våra industripartners, är duktiga på att ha koll på sina materialflöden inom de egna fabrikernas väggar medan AstraZeneca har höga krav och erfarenhet av extern spårbarhet när det gäller material från underleverantörer. 

– Låt mig konkretisera det hela. Exempelvis har företagen så kallade ’control towers’ för inkommande material och komponenter. Där kommer de att arbeta vidare med dataanalys och visualisering för att visa status och hur det kan påverka den planerade produktionen. Samma översikt vill man ha på de interna materialflödena - man vill se hur status är och förutsäga eventuella störningar.

– Genom att involvera dessa två Södertäljeföretag kan vi utbyta erfarenheter: Scania kan bli bättre på sin externa visibilitet och AstraZeneca kan förbättra sin visibilitet internt. Sedan blir det upp till oss på KTH och Lunds Universitet att samla kunskap gällande visibilitet i logistik, utifrån både ett externt och internt perspektiv.

Vad tar varje part med sig till festen?

– Vi bidrar alla med olika kompetenser och erfarenheter. Lunds Universitet bidrar med spetskompetens inom logistik genom den välmeriterade forskaren Jan Olhager, som också har en Södertälje-bakgrund. Scania och AstraZeneca bidrar med riktiga case, delar med sig av exklusiv information och planerar att gå in med en doktorand var. Även KTH Södertälje kommer att bidra med en doktorand inom produktionslogistik, medan Odette medverkar med sin expertis inom standarder och best-practice.

– Samarbetet med industrin är ovärderlig för oss forskare! Det här är något av ett modellprojekt för KTH Södertälje, där vi skapar ett fokuserat team med en doktorand var från KTH, Scania och AstraZeneca, kring en forskningsfråga.  

Vad är slutmålet med LOVIS?

– Teamet från produktionslogistik på KTH Södertälje ska tillsammans med Jan Olhager vid Lunds Universitet, skapa en samlad kunskapsbild om intern och extern visibilitet, och ambitionen är att skapa en vitbok eller handbok som kan spridas utanför konsortiet. Där spelar Odette och Produktion2030 (finansiär för projektet) viktiga roller, eftersom båda har intresse av att sprida kunskap och god praktik.

Och nu då? Vad ska ni sätta tänderna i först?

– Vid kick-offen den 21 maj gjorde vi en detaljerad arbetsplan. Därefter kommer vi att rekrytera doktorander och säkra alla parters medverkan. Till hösten kan ni räkna med en mer detaljerad analys av hur intern och extern visibilitet kan vidareutvecklas.

Text: Ulrika Georgsson
Foto: Toppbild från Pixabay

Följ projektet LOVIS här

Fakta om LOVIS

Finansiär: Vinnova Produktion 2030
Medverkande parter: KTH, AstraZeneca, Lunds Universitet, Odette och Scania
Budget: Totalt 10 miljoner, varav 3,1 milj till KTH
Tidsomfattning: 01/03/2019 – 28/02/2022
Projektledare: Magnus Wiktorsson, Professor vid KTH Södertälje. Magnus har under senaste åren arbetat med forskningsfrågor som materialeffektivisering i tillverkning och digitala tvillingar, alltid i nära samarbete med industrin. 

Innehållsansvarig:Ulrika Georgsson
Tillhör: Hållbar produktionsutveckling
Senast ändrad: 2019-05-17