Till innehåll på sidan

Leancentrum får snurr på näringslivet

Leancentrum arrangerar kurser och workshops i lokalerna i Södertälje.
Publicerad 2019-06-03

I en era med brinnande klimatutmaningar är lean mer aktuellt än någonsin. KTH Leancentrum i Södertälje stöttar företag och organisationer med att vässa processerna och i förlängningen hjälper Sverige till hållbar tillväxt.

Den som tror att lean är en förbättringsmetod som peakade för 20 år sedan kommer att bli tillrättavisad av Johanna Strömgren.

– Lean är synonymt med hållbarhet och högst aktuellt. Det är en verksamhetsstrategi som sparar tid, miljö, energi, resurser - och även människan. Vi stöttar kunderna i att utveckla arbetssätt som är smartare än de befintliga, och hela syftet är att skapa tillväxt som är hållbar, säger Johanna Strömgren som förestår Leancentrum i Södertälje.

Större delen av tiden håller hon utbildningar och workshops för yrkesverksamma, både på KTH och ute på företag. KTH:s kompetenscentrum, som har funnits i runt tio år, har numera två heltidsanställda sedan Oskar Wallström anslöt i höstas för att hjälpa till att vidareutveckla verksamheten. Till truppen hör även en forskare och en professor på deltid. Kärnan i Leancentrums verksamhet handlar om hjälp till självhjälp.

Johanna Strömgren, föreståndare för Leancentrum. (Foto: Jenni Hollbrink)

– Vi är ju inga konsulter som gör affärsplaner eller lägger upp färdiga strategier. Vi modererar workshops och förser företagsledningar och andra nyckelpersoner i en organisation med kunskaper så att de själva kan utveckla sin verksamhet. Lean handlar om att på ett metodiskt sätt ständigt göra förbättringar, utan att behöva jobba hårdare.

KTH:s kompetenscentrum startade som en del av Produktionslyftet, initierat av IF metall och Teknikföretagen som skulle hjälpa små och medelstora företag i Sverige med kompetensutveckling.

– Från början riktade vi in oss på tillverkningsindustrin, men vi har sett att leanfilosofin funkar ypperligt i alla branscher, säger Johanna.

Hon nämner kunder som Arkitektkopia, Rosendals trädgårdar och Indoor Energy, som är några av de runt 85 olika företag Leancentrum har jobbat med bara de senaste fem åren.

Många företag kommer till Leancentrum när de kört fast och inte förstår hur de ska få fart på förändringsarbetet. Johanna Strömgren hjälper dem att kartlägga ambitioner och behov och fånga upp utmaningar.

– Därefter väljer vi ut en pilot där vi kan testa nya arbetssätt på företaget. Vi hjälper dem att komma igång och sprida metoderna i verksamheten, men sedan är det företaget självt som tar över förbättringsarbetet.

Leancentrum håller även uppdragsutbildningar på KTH, som Lean Produktion i samarbete med Chalmers, samt den egna kursen Lean Ledarskap. Hittills har runt 300 personer gått kurserna. Deltagarna kommer från vitt skilda verksamheter, och vd:ar kan läsa bredvid operatörer. Och de har förvånansvärt liknande utmaningar och problem, menar Johanna:

– Alla tycks ha svårt att hitta tid till förbättringar och att utveckla verksamheten. Att blanda offentlig sektor med industrin är det bästa vi har gjort och erfarenhetsutbytet är väldigt uppskattat.

I kölvattnet av kurserna uppstår ofta egna nätverk som lever kvar på egen hand. Dessutom har deltagarna tillgång till de kompetensnätverk som Leancentrum driver.

– Det är faktiskt anledningen till att vi ser nyttan med fysiska kursträffar i stället för digitala utbildningar.

Kompetenscentret är inte bara ett sätt för KTH att dela med sig av kunskap - genom Leancentrums alla kontaktytor får även KTH möjlighet att fånga upp vad som är aktuellt för företagen och vilka utmaningar de står inför, vilket gör att högskolans forskare kan bli mer relevanta i sin forskning.

– Företagsnätverken är också en potentiell källa för data, tillgängliga för forskare både hos oss och på andra universitet.

För närvarande arbetar Johanna Strömgren med hur Leancentrum ska växla upp verksamheten med fler erbjudanden.

– Vi kommer profilera oss ännu mer mot hållbarhet. Håll ögonen öppna, det kommer att hända en del framöver.

Text: Anna Gullers

Innehållsansvarig:Ulrika Georgsson
Tillhör: Hållbar produktionsutveckling
Senast ändrad: 2019-06-03