Till innehåll på sidan

Produktionsänglar hjälper startups över dödens dal

Porträtt av Monica Bellgran.
Monica Bellgran, professor i produktionsledning. Foto: Håkan Lindgren
Publicerad 2021-10-13

Projektet ”Produktionsänglar”, som drivs av KTH och Södertälje Science Park, hjälper startups att gå från idé till produktion – en fas som kallats ”dödens dal”. Med ett rejält tillskott till kassan ska nu projektet lanseras nationellt.

Den entreprenör som har kört fast och undrar hur man tar sin prototyp till serietillverkning kan lyfta luren och ringa till Monica Bellgran , professor i produktionsledning på KTH. Hon är initiativtagare till programmet Produktionsänglar och tillsammans med Södertälje Science Park driver hon en satsning som hjälper hårdvaru-startups att ta sin idé till produktion.

– Att starta ett företag i Sverige är en sak - här finns det ett överflöd av affärshjälp och riskkapital att få. Likaså finns det mycket stöd för etablerade företag i form av forskning, utbildning och nationella initiativ. Men har du en startup där din produkt är en hårdvara så saknas i princip helt stöd i innovationssystemet, säger Monica Bellgran.

Namnet Produktionsänglar anspelar förstås på begreppet affärsänglar, men syftar här på själva uppskalningen, när man går från ritning eller prototyp till serieproduktion. Det handlar om att hjälpa startups i den kritiska fas som på grund av alla svårigheter fått ett respektingivande öknamn.

– I den här fasen, som ofta kallas för ”dödens dal” är det många som lägger ner, eller säljer sin idé eller sitt företag, säger Monica.

– Egentligen är det anmärkningsvärt att det här problemet inte har fått större uppmärksamhet i Sverige. Staten och företagen själva investerar mycket i startupfasen, men när det är dags att realisera produkten så verkar det okej att bolagen försvinner utomlands eller lägger ner. Riskkapitalet satsas exempelvis oftare på mjukvarulösningar, de är enklare att skala upp globalt. Samtidigt så behöver väl i princip allt bäras av någon form av fysisk produkt. Sverige behöver både och.

Matchas med tillverkare

De startups som kommer med en fysisk produktidé till Produktionsänglar får tillgång till bland annat coacher och utbildning och de får också hjälp med att hitta lokala produktionspartners genom Digital Matchmaking. Matchningen är en del i konceptet som visat sig mycket framgångsrik. Här träffas startups och svenska tillverkare, och det blir konkreta affärer.

Kärnan i projektet är att produktionen ska stanna i Sverige. Det skapar jobb hos de mindre tillverkande företagen som kan växa med startupbolagen, samtidigt som innovationerna stannar i landet. De som idag försöker sig på språnget över dödens dal hamnar ofta med tillverkningen i Kina eller andra lågkostnadsländer. Kina har exempelvis mäklare som hjälper svenska bolag att hitta tillverkare i Kina, något som tidigare alltså saknats i Sverige. Men att produktionen skulle bli så mycket billigare utomlands är ett feltänk menar Monica:

– Vid en första anblick kan det verka billigare att producera utanför Sverige. Men man räknar inte på långa ledtider, kvalitetsbrist och kommunikationsproblem. Det går ofta betydligt snabbare att konstruktionsanpassa en produkt för tillverkning med ett företag i Eskilstuna än ett företag på andra sidan jorden.

Monica framhåller också hållbarhetsaspekten i arbetet - det finns en stor möjlighet att påverka miljö och klimat med svenska producenter. Många startups har dessutom gröna innovationer och vill därför hellre producera hållbart i Sverige.

– Här har vi möjlighet att tänka hållbart och cirkulärt redan i designfasen.

Hittills har produktionsänglarna i Södertälje jobbat med ett 60-tal startups och runt 15 tillverkare. I dagarna blev det klart att Produktionsänglar får ett större 2-årigt anslag från Vinnova, och går det bra väntar ytterligare tre finansierade år, ett besked som gladde alla inblandade i Södertälje.

– Nu kan vi skala upp projektet. Vi kommer att skapa 5-6 noder över hela landet på ställen nära universitet och högskolor, nära inkubatorer och tillverkare. Den här strukturen saknas idag i Sverige.

Den långsiktiga visionen är att runt om i landet bygga upp ”produktionsaccelatorer”, platser som har prototyplabb och lågvolymtillverkning, med Produktionsänglar som motor. Dessutom behövs det en rejäl forskningsinsats för att utveckla kunskap inom området. Industrialisering och uppskalning är ett outforskat område idag.

– Vi måste lära oss förstå hur det är att vara startup inom hårdvara idag, och hur tillverkare ska möta upp dessa bolag. Vi måste också få med det här i våra utbildningar. Dagens unga vill ofta arbeta i startups, eller startar ett företag själv. Ändå är det inget vi förbereder våra studenter på i vår utbildning – i alla fall inte hur man ska producera när man startar från noll. /

Fakta: Problem i dödens dal

  • Produktionskompetens saknas.
  • Behov av rådgivning och utbildning.
  • Hitta leverantör som också vill producera de första små volymerna.
  • Svårt och tidskrävande att hitta ”mjukt kapital” (ex pengar från Vinnova, Almi osv) vilket ofta är villkorat.
  • Riskkapital – satsas ofta i den tidiga affärsmässiga fasen eller senare, när volymerna redan finns. Det innebär mindre risk för investeraren


Text: Anna Gullers
 

Fakta Produktionsänglar

Konceptet Produktionsänglar är framtaget gemensamt av KTH och Södertälje Science Park. Arbetet startade 2017 som en Vinnova-pilot inom Produktion 2030-programmet (SIP) och har därefter utvecklas med finansiering från Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Programmet har nu fått finansiering från Vinnova för att skala upp nationellt. Programmet innehåller coachning, utbildning, matchmaking, nätverkande och möjlighet att presentera sitt produktionscase för en panel med produktionsänglar.

Vill du veta mer?
Kontakt: Monica Bellgran