Till innehåll på sidan

Två projekt från KTH Södertälje på IVA:s 100-lista

Magnus med VR-glasögon och kontroller i händerna, medan en annan man sitter vid en dator.
Foto: Jonas Thorén
Publicerad 2021-05-10

När IVA presenterar sin årliga 100-lista finns två forskningsprojekt från KTH Södertälje med. I år är temat krisberedskap och Magnus Wiktorssons arbete med produktionslogistik har lösningar för att svensk industri ska stå stadigare vid yttre kriser i framtiden.

När Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin i år letar efter Sveriges viktigaste forskningsprojekt så är temat inspirerat av pandemin. Med ambitionen att lyfta projekt som kan bidra till samhällsnytta, har fokuset för 2021 varit ”hållbar beredskap inför framtida kriser”, det vill säga forskning som ökar vår motståndskraft i tuffa tider.

Porträtt Magnus
Magnus Wiktorsson, professor i produktionslogistik.

En som länge jobbat för att industrin ska bli mer motståndskraftig och hållbar är Magnus Wiktorsson , professor i produktionslogistik på Institutionen för Hållbar produktionsutveckling på KTH Södertälje. Han har med hela två av de projekt som valts ut till IVA:s 100-lista.

Båda dina projekt handlar om att förbättra produktionslogistik. Hur det är kopplat till krisberedskap?

– Pandemin har verkligen satt ljuset på vår känslighet för leveranser och hur beroende vi är av en fungerande produktion. Vi har ju alla fått se hur globala försörjningskedjor blir känsliga vid kriser, där komponentbrist, exempelvis, kan stanna upp hela branscher. Och det är inte så konstigt. Produktion blir allt mer komplext. Kunder och företag har hela världen som marknad – både för inköp och för försäljning. Samtidigt ska material i ökande grad återvinnas och produkter cirkuleras. Digitaliseringen gör information tillgängligt på ett helt nytt sätt. Så förväntningarna ökar samtidigt som vi är mer sammanflätade. När då en riktig kris kommer, som vid pandemin, så blir det så tydligt vad vi vant oss vid och vad vi väntar oss av produktion och logistik.  

Ni startade projekten före pandemin, varför är detta är hett bland era tunga samarbetspartners?

– Båda projekten är verkligen grundade i industriella behov. Att kunna ha koll på externa och interna materialflöden har blivit avgörande, inte minst för att kunna svara på frågor om vilken kapacitet vi har i alla led. Konsumenter vill veta om en produkt är tillgänglig, vilka leveranstider den har, men även ursprung och hur saker tillverkats. Företagen måste erbjuda tjänster som berättar om produkternas produktion och leveransstatus. Men även inom och mellan företag ökar förväntningar på information och spårbarhet. Det handlar om att kunna vara effektiva och flexibla med resurser. Till detta ska man lägga kraven på datasäkerhet och informationssäkerhet, vilket också är hett i dagens globala värld.

På vilket sätt bidrar projekten LOVIS och C-PALS till bättre logistik?

– Båda projekten handlar om realtidsinformation inom intern och extern logistik. C-PALS utvecklar och testar tekniska lösningar för datainsamling, analys och beslutsstöd för den interna produktionslogistiken. Detta område är ofta bortglömt i digitalisering av fabriker, men blir allt mer kritiskt för att nå en hållbar produktion. LOVIS fokuserar hur vi kan skapa visibilitet av försörjningskedjor, och hur det kan kopplat till intern visibilitet. Det är lite mer utforskande kring vad som hindrar och möjliggör tekniska lösningar för ökad dynamik och hållbarhet.

IVA-listan bygger också på affärspotential, när ser du att dina projekt är en del av framtidens produktionssätt?

– Vi arbetar med extremt kunskapsintensiva företag som har betydligt större FoU-kapacitet än min forskargrupp. Båda projekten grundar sig i existerande kommersiella samarbeten. Vi ser redan idag hur de medverkande företagen investerar och testar ny teknologi just för realtidsinformation i produktion och logistik, och hur de gör den användbar för beslutsfattande internt.

Vad betyder det för campus Södertälje att komma med på listan med två projekt?

– Vi har på kort tid etablerat stark och nationellt ledande forskning i Södertälje. Modellen med stark industriell och akademiskt samarbete fungerar, och vi ser både akademiska och industriella resultat. Det här visar att vi är på rätt väg med vår forskning.

Hur ska du fira?

– Jag är såklart jätteglad över att två projekt från vår lilla institution finns på denna prestigefulla lista. Jag ser fram emot att tillsammans med forskare och lärare vid KTH Södertälje fira många stora insatser och framgångar från senaste året - när vi kan få ses igen fysiskt.

Text: Anna Gullers

IVA:s 100-lista

Facts about the projects

LOVIS (Production Logistics Visibility)

LOVIS skapar lösningar för visibilitet i logistik, vilket gör det tydligt var bristerna i helheten finns. Bland annat ingår ett visuellt realtidssystem för interna materialtransporter, men man kan även hålla koll på leveranser i den externa försörjningskedjan.

Partners: KTH, Scania CV, Lunds universitet, AstraZeneca, Odette
Finansiärer: Vinnova, Produktion2030

C-PALS (Cyber Physical Assembly and Logistics)

C-PALS utvecklar och prövar lösningar för smart montering och smart produktionslogistik. Här skapas framtidens uppkopplade produktion och logistik, där realtidsstyrning skapar dynamik, hållbarhet och resiliens.

Projektpartners: KTH, Ericsson, H&D Wireless, Scania CV; Sydkorea: Sungkyunkwan University, Dexta, Yura.
Finansiärer: Eureka SMART, Vinnova och KIAT