Till innehåll på sidan

Industriell Driftsäkerhet

Den strategiska forskningen inom precisionsteknik fokuserar på ett brett utbud av applikationsområden, såsom system och komponenter från flygindustrin och kärnteknik till elektroniska, medicinska och optiska delar. Efterfrågan på hög precisionssystem drivs av behovet av att uppnå tekniska, ekonomiska och miljömässiga mål.

De tekniska målen för vår forskning är relaterade till att förbättra de mekaniska och fysiska egenskaperna i förhållande till komponenternas fysikaliska egenskaper, förbättra driftsprestanda och säkerhet för system och komponenter som arbetar i krävande miljöer och integrering av informationsteknik (ICT) för att implementera cyber-fysiska system (CPS). Ekonomiska utmaningar är att minska design- och produktionskostnaderna samt att hålla produkterna flexibla och anpassningsbara. Ett gemensamt ekonomiskt och miljömässigt mål är att minska avfallet för att öka hållbarheten. Ett slutligt miljömål är relaterat till att minska antalet komponenter, vilket leder till lägre energiförbrukningar och minskat koldioxidavtryck.

I det här sammanhanget är våra forskningsaktiviteter om industriell driftsäkerhet inriktad på fyra fokusområden:

  • Utrustning: design och konstruktion av precisionsmaskiner och metrologiska instrument.
  • Industriell mätning: kalibrering, spårbarhet och osäkerhet.
  • Processer: Precisionstillverkningsprocesser.
  • Komponenter: dimensionella, geometriska egenskaper och ytfinish.

Forskargruppen om industriell driftsäkerhet leds av professor Andreas Archenti .

Innehållsansvarig:Amita Singh
Tillhör: Hållbar produktionsutveckling
Senast ändrad: 2021-05-04