Till innehåll på sidan

Produktionslogistik

Flödet av varor och information i en producerande anläggning är ofta nyckeln till ett hållbart och effektivt produktionssystem. Produktionslogistiken genomgår emellertid stora förändringar. Den genomgripande digitaliseringen av alla processer och behovet av radikal omvandling till en miljömässigt hållbar produktion kommer att förändra produktlogistikens roll i flöden av varor och information.

Vår forskning kring produktionslogistik gäller både dessa förändringar. Våra frågor är delvis intresserade av hur cirkulära materialflöden för tillverkning kan möjliggöra en mer hållbar industri och konsumtion, men också av hur en omfattande digitalisering av utvecklings- och driftsprocesser ändrar villkoren för produktionslogistik. Cyber-fysiska system och digital representation av det produktionslogistiska systemet är centrala områden för detta. Arbetet handlar om hur komplexa socio-tekniska system kan beskrivas och förutsägas. Utmaningen på området är ofta att balansera många samverkande aspekter för att uppnå ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart produktionssystem.

Gruppen fokuserar tre delar:

  • Analytiska applikationer baserat på en digital representation av det produktionslogistiska systemet. Applikationer för visualisering, utvärdering, styrning, ledning och utveckling.
  • Cirkularitet för hållbar produktion. Produktionslogistiska flöden som skapar resurseffektivitet. Verktyg för utveckling och förbättring.
  • Visibilitet i produktionslogistik. Transparens uppströms och nedströms, realtidsinformation och multi-kriteria modeller för drift och utveckling.

Forskargruppen på produktionslogistik leds av professor Magnus Wiktorsson .

Innehållsansvarig:Amita Singh
Tillhör: Hållbar produktionsutveckling
Senast ändrad: 2021-05-04